Hoppa till huvudinnehåll

Laserskannat material 5 p kan nu laddas ned från Kartplatsen

Nu kan du ladda ned Lantmäteriverkets exakta laserskannade material från Kartplatsen. I tjänsten tillhandahålls materialet produktionsområdesvis. Du kan välja det önskade området antingen på kartan eller med materialets namn i en meny. Senare blir det möjligt att ladda ned material kartbladsvis.

Beställningen av det exakta laserskannade materialet omfattas av vissa begränsningar:

  • Materialet kan endast laddas ned ett produktionsområde i taget

  • Beställningen kräver stark autentisering

  • Materialet är avgiftsbelagt och du betalar avgiften i din nätbank eller med creditkort

  • Den som laddar ned material förbinder sig till att följa materialets användningsvillkor.

Laserskannat material är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den. Läs mer om  produkten.

Senaste servicemeddelanden