Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen visar nu uppgifter om fastigheter och råmärken

" "
Bild: Uppgifter om fastigheten på kartan

 

 

Kartplatsen visar i fortsättningen mer information om fastigheter och råmärken. På kartan kan du välja en enskild fastighet, varvid dess gränser och råmärken framhävs på kartan.

Genom att klicka på fastigheten ser du uppgifter om hela fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckningen, namnet samt kommunen i vilken fastigheten är belägen.

 

 

 

 Genom att klicka på råmärkets nummer ser du noggrannare uppgifter om ett enskilt råmärke. Om råmärket anges:

" "
Bild: Uppgifter om råmärke 90 på kartan
 • Nummer
 • Konstruktion (t.ex. rör, bult, enstena)
 • Läget, dvs. råmärkets koordinater i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN
 • Uppskattad lägesnoggrannhet
 • Förhållande till markytan (t.ex. synligt, nedsänkt)
 • Förekomst (t.ex. befintligt, försvunnet, okänt)
 • Källmaterial
  • Fastighetsförrättning (2020 ->)
   • Uppgifterna har uppmätts år 2020 eller senare
  • Uppgifterna har inte kontrollerats.
   • Uppgifterna har uppmätts före år 2020 och är inte noggranna.

Uppgifterna om råmärken har samlats in från olika källor. Ju nyare uppgifterna om råmärken är, desto noggrannare är de. Om råmärkets läge har uppmätts före år 2020, visar koordinatuppgifterna texten "Uppgifterna har inte kontrollerats."

 

 

 

Så här tar du fram uppgifterna om en fastighet

Du kan söka en fastighets uppgifter på två sätt:

 • Skriv fastighetsbeteckningen i sökfältet på Kartplatsen. Välj rätt fastighet i sökresultaten, varvid den framhävs på kartan. Om du vill titta även på grannfastigheternas uppgifter, ska du i kartlagermenyn välja att visa fastighetsgränser och klicka på den fastighet vars uppgifter du vill titta på.
 • Förflytta dig på kartan till önskat område och välj i kartlagermenyn att visa fastighetsgränser. Om du zoomar in tillräckligt mycket och klickar på en fastighet på kartan, framhävs dess gränser.

Om fastigheten består av flera olika områden dvs. skiften, framhävs alla skiften.

Gå till Kartplatsen
Läs tips om användningen av Kartplatsen

P.S. Du kan sköta ärenden som berör din fastighet, exempelvis ansöka om lagfart eller rågång, i Lantmäteriverkets e-tjänst. I tjänsten kan du också titta närmare på din fastighets uppgifter och köpa officiella utdrag och intyg.

Logga in i e-tjänsten:

Senaste servicemeddelanden