Hyppää pääsisältöön

Kaikki asiantuntijapalvelumme

Lausuntoja ja asiantuntija-apua

Paikkatietokeskus antaa pyynnöstä alaansa koskevia lausuntoja sekä asiantuntija-apua. Lisäksi laitos suorittaa tilauksesta toimialaansa kuuluvia tutkimuksia, painovoimamittauksia ja geodeettisten laitteiden kalibrointeja.

Lue lisää osastojen sivuilta:

Paikannuspalvelu

Maanmittauslaitoksen FINPOS-paikannuspalvelu on valtakunnallinen satelliittipaikannuksen tarkkuutta parantava paikannuspalvelu. Palvelu perustuu Maanmittauslaitoksen GNSS-tukiasemiin (mm. FinnRef-verkko), joiden avulla mallinnetaan ja korjataan satelliittipaikannuksen tarkkuutta heikentäviä virhelähteitä. Kaikki palvelut ja data ovat maksuttomia.

Lisätietoja paikannuspalvelusta

Kaukokartoituspalveluiden tekninen neuvonta ja konsultointi

 • KK-aineistojen radiometrinen korjaus
 • KK-aineistojen geometrinen korjaus
 • Aineiston prosessointimenetelmät
 • Sovelluskehitys asiakaslähtöisiin sovelluksiin
 • Tulevaisuuden kaukokartoituspohjaiset paikkatietoinfrastruktuurin demonstraatiot

Koordinaattimuunnospalvelu

Paikkatietoikkunan koordinaattimuunnospalvelun avulla on mahdollista muuttaa koordinaatteja koordinaatistosta toiseen. Palvelu tukee Suomessa valtakunnallisesti käytössä olevia koordinaatistoja ja korkeusjärjestelmiä. Palvelu mahdollistaa kooordinaattimuunnosten lisäksi näihin liittyvien aineistojen, kuten geoidimallien, lataamisen. Lataaminen on ilmaista. Aineiston lataaminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Pelkkien koordinaattimuunnosten suorittaminen ei vaadi rekisteröitymistä.

Siirry koordinaatistomuunnospalveluun

E2-laskentapalvelu

E2-laskentapalvelu liittyy julkisen hallinnon suositukseen JHS 184 "Kiintopistemittaus EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmässä". Suosituksessa esitetään vaatimukset pysyvien GNSS-tukiasemien ja tukiasemaverkkojen luokittelemiseksi EUREF-FIN:ssä. Paikkatietokeskus määrittää E2-laskentapalvelussaan E2-luokan aktiivisten tukiasemien viralliset EUREF-FIN -koordinaatit.

Lisätietoja E2-laskentapalvelusta

Kansalliset järjestelmät

 • Koordinaattijärjestelmät
 • Korkeusjärjestelmät
 • Painovoimajärjestelmät

Kansallinen mittanormaalilaboratorio

 • Pituus
 • Putoamiskiihtyvyys

Kalibrointipalvelut

 • Vaaituskalibroinnit
 • Nummelan normaaliperusviiva etäisyysmittareiden kalibrointiin
 • Masala-Vihti painovoimakalibrointilinja relatiivigravimetrien tarkistukseen
 • Fotogrammetrinen testikenttä ilmakuvien laadun arviointiin

Paikannussatelliittijärjestelmät

 • GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo

Maankuorenliikkeet

 • Ydinvoimalat
 • Maankohoaminen

Kansalliset standardit ja suositukset

Standardoinnilla luodaan pohja paikkatietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Kansainvälisten paikkatietoalan standardien soveltamista Suomessa ohjeistetaan JHS –järjestelmän mukaisilla kansallisilla suosituksilla.

Standardit ja suositukset