Hyppää pääsisältöön

Tutkimuspolitiikka

Maanmittauslaitoksen 14.6.2017 hyväksytyssä Tutkimuspolitiikassa kuvataan Maanmittauslaitoksen yleiset  tutkimustoimintaan ja sen tukitoimintaan liittyvät painopisteet ja periaatteet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tärkeimmät  Maanmittauslaitoksen tutkimustoimintaa koskevat kehittämiskohteet kaudelle 2017–2019 ovat:

  • Yhteiskunnallisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen
  • Tutkimuksen laadun nostaminen
  • EU-rahoitteisten tutkimusprojektien osuuden ja laadun lisääminen
  • Kiinteistötekniikan, -oikeuden ja -talouden tutkimuksen käynnistäminen osana Maanmittauslaitoksen tieteellistä tutkimustoimintaa
  • Tutkimusrahoituksessa  hyvin  menestyneiden  Maanmittauslaitoksessa  harjoitettavien tutkimusalojen ylläpito ja strategisesti tärkeisiin tutkimusaloihin panostaminen
  • Tutkimuksen ja tieteen avoimuuden sekä eettisyyden varmistaminen
  • Maanmittauslaitoksen monialaisen paikkatietotekniikkaan liittyvän osaamisen tehokas hyödyntäminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
  • Tutkimushenkilöstön työelämäpolkujen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen

Tutkimuspolitiikka toimii tahtotilana koko Maanmittauslaitoksen tutkimustoiminnalle. Paikkatietokeskuksen tutkimusstrategia keskittyy tutkimuksen operatiivisen substanssitoiminnan strategiaan.