Hyppää pääsisältöön

Toimintakulttuurin avoimuus

Toimintakulttuurin avoimuus tunnistetaan Maanmittauslaitoksessa keskeiseksi avoimuuden kehityskohteeksi. Toimintakulttuurin avoimuutta edistetään Maanmittauslaitoksessa aktiivisella viestinnällä, tiiviillä yritysyhteistyöllä tutkimustoiminnassa, vastuullisuuden huomioimista tutkijoiden arviointi- ja rekrytointimenettelyissä sekä kansalaistiedettä edistävillä tutkimusprojekteilla.

Maanmittauslaitos tunnistaa kansalaistieteen roolin tutkimustoiminnassaan ja Maanmittauslaitoksella onkin hyviä kokemuksia kansalaishavaintojen keräämisestä ja kansalaisten osallistamisesta yhteiskunnallisesti tärkeän tiedon keräämiseen (esimerkiksi Osoitehaavi, Karttakerttu ja Pyykkijahti). Kansalaistieteen rooli tunnistetaan Maanmittauslaitoksessa tärkeänä ja Maanmittauslaitoksen tavoitteena onkin entisestään kasvattaa henkilöstönsä osaamista kansalaistiedehankkeiden edistämiseksi. Kansalaistiedehankkeille tarjotaan samanvertaiset tutkimuksen tukipalvelut rahoituksen hakemisessa, datanhallinnassa sekä julkaisu- ja viestintäsuunnittelussa kuin muillekin tutkimusprojekteille. 

Maanmittauslaitos tekee yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joissa tuloksia käytetään suoraan tuotannon tehostamiseen ja / tai uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Yritykset ovatkin Maanmittauslaitoksen tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita. Maanmittauslaitoksen yritysyhteistyössä toteutettavissa tutkimusprojekteissa toimitaan yritysyhteistyön kansallisen suosituksen mukaisesti, pyrkien avoimuuden edistämiseen niiltä osin kuin se on mahdollista.