Hyppää pääsisältöön

Organisaatio

Paikkatietokeskus on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Paikkatietokeskus

 • tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle
 • tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmiä
 • tekee yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa.

Ydintehtävät

Paikkatietokeskuksen ydintehtävänä on toteuttaa tutkimus-, asiantuntija- ja palvelutehtäviä seuraavasti:

 • Harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian sekä kaukokartoituksen aloilla.
 • Huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta ja muusta paikkatietojen metrologiasta.
 • Suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset ja sitoo ne naapurimaiden vastaaviin mittauksiin ja kansainvälisiin järjestelmiin.
 • Kehittää ja kokeilee paikkatietoteknisiä menetelmiä ja laitteita geodesian, paikannuksen ja kaukokartoituksen alueilla.
 • Edistää paikkatietoteknisten menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa.
 • Seuraa alansa kehitystä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.
 • Antaa toimialaansa koskevia lausuntoja ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä.

Osastot

Paikkatietokeskuksessa on neljä osastoa:

Paikkatietokeskuksen tutkimustyö on organisoitu tutkimusryhmiin.

FGI:n organisaatiokaavio esittää osastot ja niiden alla olevat tutkimusryhmät.

Paikkatietokeskuksen tapa toimia

Paikkatietokeskuksen tapa toimia on määritelty käyttäytymissäännöissä (code of conduct). Säännöt keskittyvät työhyvinvointiin ja työyhteisön tapaan toimia. Tutkimuksen eettiset ohjeet on määritelty erikseen.

Paikkatietokeskuksen käyttäytymissäännöt