Organisaatio

Paikkatietokeskus on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Paikkatietokeskus

 • tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle
 • tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmiä
 • tekee yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa.

Ydintehtävät

Paikkatietokeskuksen ydintehtävänä on toteuttaa tutkimus-, asiantuntija- ja palvelutehtäviä seuraavasti:

 • Harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian sekä kaukokartoituksen aloilla.
 • Huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta ja muusta paikkatietojen metrologiasta.
 • Suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset ja sitoo ne naapurimaiden vastaaviin mittauksiin ja kansainvälisiin järjestelmiin.
 • Kehittää ja kokeilee paikkatietoteknisiä menetelmiä ja laitteita geodesian, paikannuksen ja kaukokartoituksen alueilla.
 • Edistää paikkatietoteknisten menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa.
 • Seuraa alansa kehitystä ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.
 • Antaa toimialaansa koskevia lausuntoja ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä.

Osastot

Paikkatietokeskuksessa on viisi osastoa:

Paikkatietokeskuksen tutkimustyö on organisoitu tutkimusryhmiin.

Paikkatietokeskuksen organisaatio. Ylijohtajan alapuolella on rahoituksen tuki, EU-hakemusten tuki ja 5 osastoa.

Paikkatietokeskuksen tapa toimia

Paikkatietokeskuksen tapa toimia on määritelty käyttäytymissäännöissä (code of conduct). Säännöt keskittyvät työhyvinvointiin ja työyhteisön tapaan toimia. Tutkimuksen eettiset ohjeet on määritelty erikseen.

Paikkatietokeskuksen käyttäytymissäännöt