Hyppää pääsisältöön

Tutkimusaineistojen avoimuus

Aktiivisen tutkimustoiminnan tuloksena Maanmittauslaitoksen tutkimusprojekteissa tuotetaan jatkuvasti uusia merkittäviä tutkimusaineistoja. Maanmittauslaitos edellyttää tutkimushankkeilta vastuullista tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaa. Tutkimusaineistojen avaaminen tukee tutkimuksen tuloksia, tuottaa uusia julkaisuja ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimusaineistot ovat niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin tarpeen. 

FAIR-periaatteet

Maanmittauslaitos suosittelee tutkimusaineistojen hallinnassa FAIR-periaatteiden noudattamista. FAIR-periaatteiden mukaisesti aineiston tulisi olla löydettävää, saavutettavaa, yhteen toimivaa ja uudelleen käytettävää. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi aineistolle ja sen muille metatiedoille tulee hankkia pysyvä tunniste (URN, DOI, Handle, ORCID yms.), jonka avulla digitaalinen aineisto voidaan helposti tunnistaa, linkittää ja siirtää muihin palveluihin. 

Aineistonhallinnan elinkaari

Tutkimusaineistojen hallinta on osa vastuullista tiedettä. Myös tutkimuksen rahoittajilla on usein omat vaatimuksensa tutkimusaineistojen hallintaan.

Maanmittauslaitoksen tutkimuksissa datanhallinnan perusvaiheet ovat:

  • Datanhallinta alkaa aineistonhallinnan suunnittelusta, jossa käytämme apuna DMPTuuli -työkalua.
  • Suunnitteluvaiheessa tunnistamme sellaiset aineistot, jotka voidaan myöhemmin julkaista tai jotka täytyy säilyttää. 
  • Dokumentoimme aineistot hyvin koko tutkimusprosessin ajan.
  • Kuvailemme aineistot julkaisemisen yhteydessä, jotta ne ovat jatkossa kaikkien löydettävissä.
  • Pyrimme kuvailemaan ja julkaisemaan myös sellaisten aineistojen metatiedot, joita ei pystytä avaamaan kaikille.

Aineistonhallinnan ja tutkimusdatan julkaisemisen palvelut

Maanmittauslaitoksen informaatiopalvelut neuvoo ja ohjaa Fairdata -palveluiden ja DMPTuulin käytössä, auttaa tarvittaessa aineistonhallintasuunnitelmien laatimisessa ja kommentoi suunnitelmia. 

Kannustamme tutkijoitamme käyttämään CSC:n tarjoamia Fairdata -palveluita, mikäli niiden käyttö on mahdollista aineisto huomioiden. Fairdata-palveluiden avulla julkaistut tutkimusaineistot ja tutkimusaineistojen metatiedot ovat katseltavissa myös Tiedejatutkimus.fi -portaalin kautta.

Kuvassa kuvataan tutkimusaineistojen avaamisen prosessi. Sekä avoimien että suljettujen aineistojen metatiedot julkaistaan Qvain-työkalulla. Tätä kautta aineistojen metatiedot ovat löydettävissä sekä Tiedejatutkimus.fi- että Etsin -palvelussa.
Tutkimusaineistojen julkaiseminen Maanmittauslaitoksessa

Tukea tutkimusaineistojen avoimuuden osaamiseen

Maanmittauslaitoksessa toteutetaan säännöllisesti tutkijan taidot -valmennuskokonaisuus, johon sisältyy aineistonhallinnan käytänteet. Tämän lisäksi tutkimusryhmät voivat tilata meiltä räätälöityä koulutusta avoimen tieteen ja datanhallinnan asioista avointiede@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos hyödyntää kansallisesti tuotettuja avoimia opetusmateriaaleja tutkijoiden osaamisen kehittämisessä. Syventävän osaamisen kasvattaminen tapahtuu tutkija- ja tarvelähtöisesti.

Käytössämme ovat esimerkiksi: