Hyppää pääsisältöön

Tutkimusstrategia

Paikkatietokeskus on laatinut uuden tutkimusstrategian vuosille 2024–2030. Strategialla halutaan vastata entistä paremmin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettikatoon, ja siinä on ensimmäistä kertaa määritelty osaamisalueiden suhde YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Pääset tutustumaan koko strategiaan sivun lopussa olevasta linkistä. 

Visio 2030

Innovatiivista tutkimusta kestävämpää tulevaisuutta varten 

  • Tuotamme maailman parasta paikkatiedon tutkimusta yhteiskunnalle. 
  • Innovatiiviset teknologiaratkaisumme parantavat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvointia. 
  • Tuotamme koordinaatteja parempaa tulevaisuutta varten. 

Strategiset tavoitteet

  • Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä asiantuntijapalvelut toteutetaan siten, että niissä voidaan hyödyntää laitoksen koko osaamispääomaa ja että tuloksista voi olla hyötyä laajasti koko yhteiskunnalle ja teollisuudelle. 
  • Paikkatietokeskus on mukana useissa kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimus- ja asiantuntijahankkeissa strategisilla osaamisalueillamme. Rahoitusympäristön muutosten vuoksi kansainvälisiä mahdollisuuksia, ennen kaikkea EU:n tarjoamia, painotetaan entistä enemmän. 
  • Paikkatietokeskuksen tieteellistä kilpailukykyä vahvistetaan jatkotutkintojen tukemalla huipputason osaamisella, ajanmukaisella tutkimusinfrastruktuurilla, ajankohtaisella korkeatasoisella tutkimuksella, toimivalla yhteistyöllä ja kansainvälisesti arvostetuilla julkaisuilla. 
  • Paikkatietokeskus verkostoituu tiedeyhteisön, yksityisen sektorin ja julkishallinnon kanssa ja tiedottaa tutkimustuloksistaan aktiivisesti sekä päättäjille että laajemmalle yleisölle.

Strategiset osaamisalueet 2024–2030

Paikkatietokeskuksen toiminta määräytyy strategisten osaamisalueiden perusteella, jotka koostuvat yhden tai useamman osaston tehtävistä ja kehittämisvastuista. Strategisiin osaamisalueisiin sisältyvät asiantuntijatehtävien, toteutettavien tutkimusohjelmien ja yksittäisten hankkeiden aiheet. 

Paikkatietokeskuksen strategiset osaamisalueet ovat: 

Kuvassa on strategiset osaamisalueet ja niihin liittyvät tarkemmat sisällöt kuvattuna puun muodossa.
Strategiapuu havainnollistaa tutkimusstrategian osaamisalueita ja niihin liittyviä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.