Hyppää pääsisältöön

Älykkäät kestävät kaupungit ja liikkuminen

Älykkäät kestävät kaupungit ja liikkuminen ovat kaksi toisiinsa liittyvää käsitettä, joiden kautta pyritään puuttumaan kaupungistumisen ja liikenteen haasteisiin ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Älykkäät kestävät kaupungit ovat kaupunkialueita, joilla innovatiiviset teknologiat ja tietopohjaiset ratkaisut parantavat asukkaiden elämänlaatua ja minimoivat näiden ympäristövaikutuksia. 

Tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa kestävyyttä painotetaan hiilipäästöjä vähentämällä, energiaa ja resursseja säästämällä sekä ympäristöystävällisiä käytäntöjä edistämällä. Älykkäiden kestävien kaupunkien keskeisiä elementtejä ovat älykäs infrastruktuuri, uusiutuvat energialähteet, tehokas jätehuolto, viheralueet ja digitaaliset hallintojärjestelmät. Niillä pyritään luomaan osallistavia, kriisinkestäviä ja elinvoimaisia yhteisöjä, jotka vastaavat monimuotoisen väestön tarpeisiin. 

Älykkäissä kestävissä kaupungeissa liikkuminen viittaa ihmisten ja tuotteiden vähäpäästöiseen ja hiilineutraaliin liikkumiseen kaupunkialueilla sekä tähän liittyviin liikennejärjestelmiin. Kestävä liikkuminen pyrkii vähentämään ruuhkia, ilmansaasteita ja kasvihuonekaasupäästöjä ympäristöystävällisten liikennemuotojen avulla. Näitä liikennemuotoja ovat julkinen liikenne, pyöräily, kävely sekä jaetun liikkumisen vaihtoehdot, kuten kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot. Sähköajoneuvoilla (EV:t), myös sähköautoilla ja sähköpyörillä, on keskeinen rooli vastuullisessa kaupunkiliikenteessä, sillä ne tuottavat vähemmän päästöjä kuin perinteiset polttoainekäyttöiset ajoneuvot. Liikkuminen palveluna (MaaS) -alustat integroivat erilaisia liikennevaihtoehtoja saumattomaksi, käyttäjäystävälliseksi kokemukseksi, jonka ansiosta yksilöiden on helpompi valita vastuullisia liikennemuotoja. 

Paikkatietokeskuksen strateginen osaamisalue Älykkäät kestävät kaupungit ja liikkuminen koostuu seuraavista osa-alueista: 

  • Älykäs liikennejärjestelmä (ITS) 
  • Älykäs liikkuminen 
  • Saumaton paikannus 
  • Rakennetun ympäristön kartoitus ja muutosten havainnointi 
  • Virtuaalinen ja lisätty todellisuus 
  • Älykäs liikenne 
  • Droonit