Hyppää pääsisältöön

Ympäristön havainnointi

Ilmastomme ja ympäristömme muuttuvat. Meidän on seurattava näitä muutoksia reaaliajassa ja kerättävä lisää tietoa siitä, miten voimme sopeutua muutoksiin ja minimoida niiden haittavaikutukset. Tarjoamme tietoa kahdesta merkittävästä, arkeemme vaikuttavasta ilmiöstä: ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumisesta (IPCC-paneeli) sekä luontokadosta ja menetelmistä, joilla vaikutukset voidaan minimoida (IBPES-paneeli). Tutkimuksemme tuottaa uusia teknologioita ja innovaatioita ympäristön muutosten seurantaan. Tuemme metsä- ja maatalouden digitalisaatiossa: tarjoamme ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, luontokatoon ja luonnon ennallistamiseen, minkä lisäksi tuemme kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä. Älykkäillä menetelmillä voimme pitää huolta luonnosta ilman, että taloutemme kärsii. 

Paikkatietokeskuksen strateginen osaamisalue Ympäristön havainnointi koostuu seuraavista osa-alueista: 

 • Ilmastonmuutoksen seuranta ja siihen sopeutuminen (IPCC) 
 • Luontokato (IBPES) 
 • Maannousu 
 • Painovoiman muutokset 
 • Metsä- ja maatalouden digitalisaatio 
 • Ympäristön mobiilikartoitus 
 • Geodynamiikka 
 • Ympäristön ja topografinen kartoitus ja muutosten havainnointi 
 • Luonnonsuojelualueiden seuranta/kartoitus 
 • Kiinteistörekisteri 
 • Ympäristötietojen jalostaminen ja niistä viestiminen