Hyppää pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus

Vastuullinen ja avoin tiede edustavat muutosta tavassa, jolla tieteellistä tutkimusta tehdään ja jaetaan, korostaen läpinäkyvyyttä, luotettavuutta, eettisiä näkökohtia ja saavutettavuutta. Vastuullisessa tieteessä korostuu tutkimuksen eettinen käytäntö, mukaan lukien kehittyvien teknologioiden vastuullinen käyttö ja kehittäminen. Avoimuus osana tieteen vastuullisuutta kannustaa yhteistyöhön ja pyrkii poistamaan saatavuuden esteitä, jotta laajempi yleisö voi hyötyä tieteellisestä edistyksestä. Avoimuutta edistämällä tiedeyhteisö pyrkii nopeuttamaan löydettävyyttä, lisäämään toistettavuutta ja varmistamaan, että tutkimuksella on aiempaa merkittävämpi yhteiskunnallinen vaikutus. Tämä lähestymistapa kannustaa tutkijoita myös pohtimaan työnsä laajempia vaikutuksia ja mahdollisia sovelluksia ottaen huomioon yhteiskunnalliset arvot, ympäristönäkökohdat ja mahdolliset riskit. Vastuullinen tiede tunnistaa, että tiedon tavoitteluun liittyy velvollisuuksia sekä tiedeyhteisölle että laajemmalle yleisölle.

Avoimuus edistää tieteen vastuullisuutta

Nämä sivut tarjoavat tietoa siitä, kuinka Maanmittauslaitos edistää tieteen ja tutkimuksen vastuullisuutta.

Maanmittauslaitos on sitoutunut tieteen avoimuuden edistämiseen, ja täten allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Maanmittauslaitoksen 22.2.2024 hyväksytyssä, päivitetyssä avoimen tieteen politiikassa linjataan laitoksen periaatteet avoimelle julkaisemiselle, tutkimusaineistojen elinkaaren hallinnalle sekä avoimelle toimintakulttuurille.

Maanmittauslaitoksen avoimen tieteen politiikka 

Vastuullisen tieteen edistäminen ja hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen koskettaa jokaista maanmittauslaitoslaista. Olemme velvollisia huolehtimaan siitä, että Maanmittauslaitoksen tutkimus- ja kehitysprojekteissa toimitaan vastuullisesti koko projektin elinkaaren ajan. Tutkijarekrytoinneissa Maanmittauslaitoksen tulee seurata kansainvälistä ja kansallista kehitystä ja sisällyttää vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen toimintatavat osaksi tutkijoiden rekrytointi- ja arviointimenettelyjä. 

Maanmittauslaitoksen tutkimustoiminnan näkyvyys: Tiedejatutkimus.fi

Maanmittauslaitoksessa tehtävän tutkimuksen näkyvyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseen panostetaan jatkuvasti. Kansallinen tutkimustietovaranto toimii Maanmittauslaitoksen tutkimustietoa kokoavana portaalina. Tutkimustietovarannon Tiedejatutkimus.fi -portaali tarjoaa näkymän Maanmittauslaitoksen julkaisuihin, tutkimusaineistoihin, tutkimusinfrastruktuureihin ja tutkijatietoihin. 

Maanmittauslaitos suosittaa tutkijoitaan hankkimaan pysyvän ORCID-tutkijatunnisteen ja käyttämään sitä kaikessa tutkimustoiminnassaan. ORCID auttaa tietojen linkittymisessä tutkijan tietoihin ja tietojen siirtymisessä järjestelmästä toiseen. 

Avoimen tieteen palvelut Maanmittauslaitoksessa

Maanmittauslaitos kehittää aktiivisesti palveluja ja ohjeita avoimen tieteen edistämiseksi. Tukipalvelut tuotetaan Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Autamme kaikissa avoimeen tieteeseen liittyvissä asioissa osoitteessa avointiede@maanmittauslaitos.fi.  

Kuvassa Maanmittauslaitoksen avoimen tieteen palvelut kuvana. Näitä ovat: Pysyvät tunnisteet (PID), Fairdata-palvelut, Aineistohallintasuunnitelma (DMPTuuli), Tutkimusaineistojen hallinta, Helda-julkaisuarkisto, Julkaiseminen MML:ssa, JUSTUS-julkaisutiedonkeruu, Avoin julkaiseminen, Tiedejatutkimus.fi. Lisäksi kuvassa mainitaan MML:n avoimet aineistot (Karttapaikka, Paikkatietoikkuna)
Maanmittauslaitoksen avoimen tieteen palvelut