Hyppää pääsisältöön

Satelliittipaikannuksen asiantuntijat

Paikkatietokeskus FGI on Suomen johtava GNSS-asiantuntija.

Satelliittipaikannus (GNSS) tarjoaa helpon tavan paikan, nopeuden ja ajan määrittämiseen. Tänä päivänä monet arkipäiväisetkin toiminnot hyödyntävät satelliittipaikannusta. Viime vuosina kehitys on ollut nopeaa: vanhoja järjestelmiä uudistetaan ja uudet järjestelmät, kuten eurooppalainen Galileo, ovat valmistumassa. Myös vastaanottimien kehitys on ollut nopeaa pienistä siruista suuriin tukiasemavastaanottimiin. Älyliikenne ja esineiden internet ovat osaltaan edistäneet ja nopeuttaneet kehitystä. Satelliittipaikannuksen sovellusalueita ovat mm.

 • Liikenne ja logistiikka maalla, merellä ja ilmassa
 • Aika ja aikasynkronointi
 • Esineiden Internet (IoT)
 • Maanmittaus ja kartoitus
 • Koordinaattijärjestelmät
 • Paikkatieto
 • Vapaa-aika (esim. liikunta, retkeily, pelit, kohteiden etsiminen)

Paikkatietokeskuksen tutkijoilla löytyy osaamista kaikilta satelliittipaikannuksen osa-alueilta signaalinkäsittelystä ja navigoinnista aina erittäin tarkkoihin koordinaattien määrittämiseen.  

Tavoitteenamme on

 • tehdä tieteellistä tutkimusta satelliittipaikannuksen eri osa-alueilla
 • tuottaa yhteiskunnalle ja yrityksille riippumatonta tietoa satelliittipaikannuksesta ja sen mahdollisuuksista
 • tukea yrityksiä ja yhteiskuntaa sekä tehdä yhteistyötä satelliittipaikannukseen liittyvissä kysymyksissä
 • tuntea paikannusjärjestelmien ja Suomessa käytössä olevat koordinaatistot
 • jakaa tietoa.

Arctic-PNT - Arktinen navigoinnin ja paikannuksen innovaatioympäristö

Arctic PNT -hankkeessa tutkitaan paikannuksen ja navigoinnin haasteita arktisessa älyliikenteessä. Testit toteutetaan Lappiin tielle E8 rakennetussa SNOWBOXissa, joka on älykkään liikenteen testausympäristö (Liikenneviraston Aurora-projekti).

Lue lisää

GEMOP: Galileo and EGNOS Monitoring Of Performances by Member States

GEMOP-projektissa monitoroidaan Galileo- ja EGNOS-järjestelmien toimivuutta. Projekti on Euroopan avaruusohjelmaviraston (EUSPA) rahoittama ja siinä on mukana 26 Eurooppalaista tutkimuslaitosta. Paikkatietokeskus toimittaa projektiin satelliittipaikannusdataa Suomen alueelta ja laskee Galileo-paikannuksen saatavuuteen ja havaintojen virhelähteisiin liittyviä tunnuslukuja.

GNSS-Finland tutkii paikannussignaalin laatua reaaliajassa

GNSS-Finland (Global Navigation Satellite System signal quality monitoring in Finland) hyödyntää Suomen kansallista GNSS-verkostoa, FinRefiä, ensisijaisessa GNSS-signaalin laadun valvonnassa. Projektissa kehitetään ja testataan palveluarkkitehtuuria ja kartoitetaan sen laitteisto-, ohjelmisto- ja tiedonsiirtotarpeet.

Lue lisää

Posiva

Paikkatietokeskus tutkii Posivan tilauksesta maankuoren deformaatiota Olkiluodon alueella, joka on valittu ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Deformaatioita mitataan pysyvien GNSS-asemien ja vuosittaisten vaaitusten avulla.

Lue lisää

Mittausten viimeistely Itämeren meriväylille (FAMOS Odin)

Luotettavat kartoitetut laivaväylät ovat suuri osa merikuljetuksen infrastruktuurista ja edellytys navigoinnin turvallisuudelle merellä. FAMOS-projekti tähtää merikuljetuksen turvallisuuden parantamiseen parantamalla Itämeren syvyystietoja. Parannetuilla syvyystiedoilla kuljetusreitit voidaan optimoida polttoaineen hyötykäytön näkökulmasta.

Lue lisää

GNSS -uhkaraportoinnin standardisointi ja vastaanottimien testaus kansainvälisenä yhteistyönä STRIKE3

Satelliittipaikannusjärjestelmiä (GNSS) käytetään yhä enemmän turvallisuuden, liiketoiminnan ja poliittisen toiminnan kannalta tärkeissä sovelluksissa, ja niitä hyödynnetään myös kriittisessä infrastruktuurissa. Samaan aikaan GNSS:n haavoittuvuudet ovat saaneet osakseen huomiota ja siihen kohdistuva pahantahtoinen häirintä on kasvussa.

Lue lisää