Hyppää pääsisältöön

GNSS -uhkaraportoinnin standardisointi ja vastaanottimien testaus kansainvälisenä yhteistyönä STRIKE3

Satelliittipaikannusjärjestelmiä (GNSS) käytetään yhä enemmän turvallisuuden, liiketoiminnan ja poliittisen toiminnan kannalta tärkeissä sovelluksissa, ja niitä hyödynnetään myös kriittisessä infrastruktuurissa. Samaan aikaan GNSS:n haavoittuvuudet ovat saaneet osakseen huomiota ja siihen kohdistuva pahantahtoinen häirintä on kasvussa.

On käynyt selväksi että kansainvälisellä tasolla pitää saavuttaa:

  1. yhteinen standardi GNSS -uhkaraportoinnille ja sen analyysille
  2. maailmanlaajuinen standardi, jota voidaan käyttää arvioitaessa GNSS -vastaanotinten ja sovellusten toimintaa uhkatilanteissa.

STRIKE3-projektissa kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä GNSS-uhkaraportoinnin ja GNSS-vastaanotinten testauksen kansainvälisiä standardeja. GNSS-uhkaraportointistandardeja tarvitaan kansainvälisen uhkatietokannan kehittämisessä. GNSS-vastaanotinten testauksen standardeja tarvitaan varmistamaan, että uudet sovellukset eivät ole haavoittuvaisia uusimmille uhkille. Kumpaakaan näistä standardeista ei ole siviilisovelluskäytössä, mitä pidetään esteenä GNSS:n laajemmalle käytölle ja kaupallisille sovelluksille.

FGI, jossa GNSS-navigoinnin häiriöihin vastaamista on jo pitkään tutkittu, osallistuu aktiivisesti tässä Horisontti 2020 -projektissa GNSS-uhkien tarkkailun ja raportoinnin sekä vastaanotintestauksen standardointiin. Projektissa kehitetään testialusta, jolla voidaan arvioida GNSS-vastaanotinten toimintaa uhkatilanteissa. Projekti osoittaa eurooppalaisten GNSS-signaalien merkityksen GNSS -ratkaisujen, -sovellusten ja palvelujen suojaamisessa.

Asiasanat
GNSS
uhkaraportointi
standardi
vastaanotin
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Nottingham Scientific Ltd
Totalförsvarets forskninginstitut
AGIT MBH
Satellite Applications Catapult Ltd
GNSS Labs
Electronic and Telecommunication Research Institute ETRI