Hyppää pääsisältöön

Geodesia ja geodynamiikka

Satelliittilaser. Kuva: Julia Hautojärvi

Geodesian ja geodynamiikan osasto on vastuussa siitä, että Suomessa on ajantasaiset koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmät. Osasto ylläpitää koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmiin liittyviä infrastruktuureja, kansainvälisiä liitoksia, paikkatietojen metrologiaa ja tekee alan tutkimusta.

Suomen koordinaattijärjestelmää (EUREF-FIN) ylläpidetään muun muassa Suomen pysyvistä GNSS-asemista (FinnRef®) muodostuneen verkon avulla. Kolmannen valtakunnallisen tarkkavaaituksen (vuosina 1978-2006) tuloksena luotiin uusi kansallinen korkeusjärjestelmä (N2000). Painovoimamittausten kautta saatiin kansallinen geoidimalli FIN2005N00, jota käyttäen GNSS-mittaukset saadaan suoraan N2000-korkeusjärjestelmään. Parhaillaan uudistetaan valtakunnallista painovoimajärjestelmää.

Metsähovissa ylläpidetään geodeettista perusasemaa, joka on osa maailmanlaajuista geodeettisten perusasemien verkkoa. Tutkimusasemalla on yksi monipuolisimmista havaintolaitteistoista ja se on pohjoisimpia perusasemia maailmassa. Metsähovin tutkimusaseman laitekantaa uudistetaan ja modernisoidaan Maa- ja metsätalousministeriön myöntämän lisämäärärahan turvin.

Geodesian ja geodynamiikan osastolla tehdään koordinaatistojen ajallisiin muutoksiin ja maankuoren liikkeisiin liittyvää tutkimusta sekä kehitetään menetelmiä mittausten luotettavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.

Osasto on yksi Suomen kansallisista mittanormaalilaboratorioista, erikoisaloinaan geodesian pituusmittaukset ja putoamiskiihtyvyys. Alan tutkimuksen ohella tehdään kalibrointeja asiakkaille. Geodesian pituusmittauksiin liittyen osasto kalibroi muun muassa geodeettisia perusviivoja, tarkimpia elektronisia etäisyysmittareita (EDM) ja tarkkavaaituskalustoa. Putoamiskiihtyvyyden alalla osaston toimintaan kuuluvat muun muassa relatiivigravimetrien kalibroinnit ja painovoimapisteiden mittaukset.

Geodesian ja geodynamiikan osastolla toimii kaksi tutkimusryhmää: