Hoppa till huvudinnehåll

Geodesi och geodynamik

Avgelningen av geodesi och geodynamik.

Avdelningen för Geodesi och geodynamik svarar för att Finland har tidsenliga referenssystem för koordinater, höjd, och tyngdkraft. För detta ändamål upprätthåller avdelningen de nödvändiga infrastrukturerna och ansluter de nationella systemen till internationella referenssystem. Vi utvecklar geodetisk metrologi och utför grundläggande forskning inom geodesi och geodynamik. Vi har skapat Finlands tredimensionella koordinatsystem (EUREF-FIN) som upprätthålls bland annat med hjälp av permanenta GNSS-stationer, FinnRef-stationer. Det nya nationella höjdsystemet N2000 grundar sig i den tredje nationella precisionsavvägningen (1978–2006). Vi har utvecklat den nationella geoidmodellen FIN2005N00 som bygger på tyngdkraftsmätningar som avdelningen själv har utfört. Geoidmodellen möjliggör en direkt bestämning av höjder i N2000-systemet med GNSS-mätningar. Det riksomfattande tyngdkraftssystemet förnyas som bäst.

Avdelningen upprätthåller den fundamentala geodetiska stationen Metsähovi som hör till det världsomfattande nätverket av motsvarande fundamentalstationer. Metsähovis enheter förnyas och moderniseras som bäst med särskilda anslag från jord-och skogsbruksministeriet. Metsähovi har mångsidiga enheter och mätinstrument och är en av världens nordligaste fundamentala stationer. Mätningarna i Metsähovi är speciellt viktiga för forskning inom klimatförändringen. De används bland annat också för att beräkna satellitbanor och jordens orientering i rymden. Båda är nödvändig information för att navigeringssatelliterna skall fungera rätt.

Vi forskar också inom koordinaternas förändringar i tiden, särskilt med hänsyn till den postglaciala landhöjningen i Fennoskandien. Vi utvecklar metoder för att förbättra geodetiska mätningar och deras noggrannhet.

Avdelningen fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för längd (särskilt längdmätningar i geodesin) och för accelerationen vid fritt fall (tyngdkraftsaccelerationen). Den metrologiska verksamheten grundar sig på laget om Geodetiska institutet och är internationellt erkänd genom CIPM MRA – avtalet. Den styrs av ISO/IEC 17025 kvalitetssystemet. Förutom metrologisk forskning utför vi kalibreringar för kunders beräkning. Vi kalibrerar bland annat geodetiska baslinjer för längdmätning, elektroniska längdmätare (EDM) av högsta noggrannhet, avvägningsstång och digitala precisionsavvägare. Inom tyngdkraftsaccelerationen kalibrerar vi bl. a. relativgravimetrar och bestämmer tyngdkraftsvärden för tekniska och andra ändamål.

Avdelningen har tvo forskningsgrupper: