Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Geodatacentralen är ett forsknings- och expertinstitut som bedriver forskning och utveckling som stöder infrastrukturen för geografisk information.

Geodatacentralen

 • utger den vetenskapliga grunden för Finlands kartor, geodata och positionering
 • bedriver forskning och utveckling för mätningsmetoder, datainsamling, datahantering och utnyttjande av geodata
 • samarbetar med företag, universitet, forskningsinstitut och offentliga samfund både nationellt och internationellt.

Fokusområden

Geodatacentralen fokuserar verksamheten på att

 • bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigation, kartografi, geoinformatik, fotogrammetri och fjärranalys
 • ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi samt övrig metrologi som gäller geodata
 • utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar och binda dem till grannländernas motsvarande mätningar och internationella system
 • utveckla och prova metoder för insamling av geografisk information samt att utveckla instrument och metoder inom geodesi, positionering och fjärranalys
 • främja ibruktagandet av geodatatekniska metoder och utrustning
 • följa utvecklingen inom sitt fackområde och delta i det internationella samarbetet
 • publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa
 • ge utlåtanden inom sitt verksamhetsområde och vid behov framföra förslag inom området

Avdelningar