Hyppää pääsisältöön

Mittausten viimeistely Itämeren meriväylille (FAMOS Odin)

Luotettavat kartoitetut laivaväylät ovat suuri osa merikuljetuksen infrastruktuurista ja edellytys navigoinnin turvallisuudelle merellä. FAMOS-projekti tähtää merikuljetuksen turvallisuuden parantamiseen parantamalla Itämeren syvyystietoja. Parannetuilla syvyystiedoilla kuljetusreitit voidaan optimoida polttoaineen hyötykäytön näkökulmasta.

FAMOS-projekti koostuu neljästä osasta. Hydrografiset kartoitukset tehdään ensimmäisessä osassa ja kolmannessa osassa parannetaan kartoituksen infrastruktuuria. Osa 4 parantaa tuotantoketjua kartoituksesta merikarttoihin.

Paikkatietokeskus toimii osassa 2, jossa luodaan perustus tulevaisuuden tarkalle laivojen navigoinnille. Tässä osassa tehdään painovoimamittauksia eri puolilla Itämerta tarkoituksella tarkistaa vanhoja olemassa olevia meripainovoimadatoja, kerätä uutta dataa ja kehittää uutta tarkkaa geoidimallia koko Itämeren alueelle vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi testataan useita reaaliaikaisia GNSS-menetelmiä, joilla laivanavigointia voidaan parantaa. GNSS-navigointidatoja käytetään myös referenssitason (geoidin) validoimiseen.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
liikenne
navigointi
korkeusjärjestelmät
Projektin kesto
Osastot
Navigointi ja paikannus
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Swedish Maritime Administration, Danish Geodata Agency, Estonian Maritime Administration, Finnish Transport Agency, German Federal Agency for Cartography and Geodesy, German Federal Maritime and Hydrographic Agency
Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum, Lantmäteriet, Lithuanian Maritime Safety Administration, Maritime Administration of Latvia
SSPA Sweden AB, Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Tallinn University of Technology, Technical University of Denmark