Hyppää pääsisältöön

Vertausjärjestelmät

Vertausjärjestelmät

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät ovat paikkatiedon perusta: ilman niitä kohteen sijaintia ei voida esittää yksikäsitteisesti. Paikkatietokeskuksen perustehtäviin kuuluu koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien luominen ja ylläpito Suomessa.

Ryhmän tutkimuksellisia painopistealueita ovat erilaisten koordinaattiaineistoa tuottavien mittaus- ja muunnosmenetelmien tarkkuus ja luotettavuus. Ryhmä kehittää Suomen pysyvää GNSS-verkkoa (FinnRef®), siihen liittyvää paikannuspalvelua sekä pohjoismaista GNSS-laskentakeskusta.

Metrologia on mittaamista ja mittayksiköitä tutkiva tiede. Geodesian ja geodynamiikan osasto on yksi Suomen kansallisista mittanormaalilaboratorioista, erikoisaloinaan geodesian pituusmittaukset sekä putoamiskiihtyvyys. Geodesian pituusmittauksiin liittyen ryhmä kalibroi muun muassa geodeettisia perusviivoja, tarkimpia elektronisia etäisyysmittareita (EDM) ja tarkkavaaituskalustoa.