Hyppää pääsisältöön

Dynaaminen Maa

Maankuoren liikkeet aiheuttavat muutoksia koordinaattijärjestelmässä. Merkittävät muutokset jäätikköjen massassa ja maan vaipan massavirtaukset vaikuttavat globaaliin ilmastoon, jäätiköihin ja meren korkeuteen. Näiden ilmiöiden mittaaminen ja ymmärtäminen vaatii moderneja mittaustekniikoita ja pitkiä aikasarjoja. Ydinturvallisuus, tulvia vastaan varautuminen ja kaupungistumisen kehittyminen ovat paikallistason esimerkkejä ympärillämme tapahtuvista muutoksista. Jatkuvien muutostekijöiden analytiikka ja visualisointi ovat tärkeitä ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Paikkatietokeskuksen keskeistä toimintaa ovat referenssijärjestelmät, mittaukset, mittauksien laadun tarkkailu, mittaustekniikoiden kehittäminen sekä muutosprosessien tutkiminen ja mallintaminen. Yhtenäiset koordinaattijärjestelmät, satelliittipaikannus ja nykyaikainen viestintätekniikka ovat luoneet edellytykset paikkatietojen käytölle ja edistäneet alan yritystoimintaa. Paikkatietojen ja uusien älysovellutusten lisääntynyt käyttö asettaa entistä suuremmat vaatimukset koordinaatistojen luotettavuudelle, ajantasaisuudelle, tarkkuudelle ja niiden ajallisten muutosten seurannalle.

Dynaaminen Maa osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat

 • Paikkatietojen metrologia
 • Suomen koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmän kehittäminen
 • Ajan hallinta paikkatietojärjestelmissä
 • Tarkat mittaukset ja paikannus
 • Metsähovin tutkimusaseman kehittäminen osana kansainvälistä geodeettisten perusasemien verkkoa
 • Maankäytön muutokset
 • Maannousu ja maankuoren deformaatio ja liikemallit
 • Meren korkeuden muutokset
 • Maapallon asennon ja sen ajallisten muutosten mittaaminen
 • Painovoiman ajalliset ja paikalliset muutokset
 • Ympäristö ja siihen liittyvät turvallisuussovellukset
 • Kansallinen laserkeilaus ja sen teknologiat
 • Karttojen ajantasaistus
 • Satelliitti-, ilmakuva- ja laserkeilausaikasarjat ja muutostulkinta
 • 4D mittausten liittäminen ilmastotutkimuksiin