Hyppää pääsisältöön

Sopeutumiskykyä ja ratkaisuja ihmisille

Sopeutumiskyky ja ratkaisut ihmisille muodostavat strategiapuumme rungon. Sopeutumiskyky otetaan osaksi kaikkia uusia sovellusalueita, ja ihmisvuorovaikutuksella on siihen sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus. Huoli digitaalisten tietojemme tietoturvasta ja yksityisyydestä kasvaa sitä myötä, kun sosiaalisen median alustat ja pilvipohjaiset tietovarastot kasvattavat rooliaan arjessamme. Kehittyneiden maiden asukkailla on myös velvollisuus tarjota koulutusta vähemmän kehittyneille maille sekä tukea näitä maita valmiuksien kehittämisessä. 

Ilmastonmuutos muuttaa ympäristöämme dramaattisesti. Vaarallisia sääilmiöitä ja niistä seuraavia luonnonkatastrofeja esiintyy yhä useammin ja yhä voimakkaampana. Ilmastomme lämmetessä uudet tuholaiset levittäytyvät ekosysteemeihimme ja kuivat kaudet voivat aiheuttaa metsä- ja turvepaloja. Vaarallisissa työympäristöissä tilannetietoisuuden merkitys näkyy siinä, kuinka tärkeää on saada kaikkien näillä alueilla työskentelevien henkilöiden sijainnista tarkkaa, reaaliaikaista tietoa. Kansalaistiede voi tulevaisuudessa olla valtava voimavara, ja sen rooli paikallisten osallistamisessa valmiuksien kehittämiseen voi olla merkittävä. 

Paikkatietokeskuksen strateginen osaamisalue Sopeutumiskykyä ja ratkaisuja ihmisille koostuu seuraavista osa-alueista: 

 • Valmiuksien kehittäminen 
 • Koulutus 
 • Kansalaistiede 
 • Paikkatietoanalyysi ja päätösjärjestelmät 
 • Hätätilanne- ja katastrofiseuranta 
 • Turvallisuus ja sijainnin yksityisyys 
 • Galileo-PRS 
 • Avaruustilannetietoisuus 
 • Metsä- ja turvepalot 
 • Tuholaisvauriot 
 • Luonnonkatastrofit