Hoppa till huvudinnehåll

Köp utskrifter över lägenheter

Utskrifter ur lägenhetsdatasystemet kan köpas av Lantmäteriverket.

Om det finns en elektronisk ägaranteckning om din aktielägenhet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, kan du via e-tjänsten avgiftsfritt granska grundläggande uppgifter om din aktielägenhet (bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktiernas nummer och antal).

Om du vill köpa utdrag och intyg över fastigheter, läs instruktionerna på sidan Köp utdrag och intyg över fastigheter.

Kundservice för personkunder

Personkunder kan köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet tills vidare endast från vår kundservice. Du kan göra beställning genom att ringa till vår kundservice eller skicka e-post till adressen kundservice@lantmateriverket.fi.

Beställningsblankett för organisationskunder

Organisationskunder kan köpa utdrag ur bostadsdatasystemet genom att beställa dem med en blankett. När du beställer, meddela om du vill få utdragen som en pdf-fil per e-post eller som en pappersversion per post.

Vi säljer följande utskrifter

Välj om du behöver en utskrift över aktielägenheter eller en aktiebok.

Aktielägenhetsutskrift (Bostadsdatasystemet)

På aktielägenhetsutskriften visas basuppgifter om bolaget och bostäderna samt uppgifter om bostadsägare, pantsättningar och begränsningar. Överlåtelse av aktielägenhetsutskriften förutsätter alltid ett godkänt användningsändamål.

Se en mer ingående beskrivning av aktielägenhetsutskriften.

För att kunna beställa en aktielägenhetsutskrift behövs som identifikationsuppgift husbolagets FO-nummer och namn samt aktielägenhetens exakta adress (t.ex. Mannerheimvägen 8 A 1b). Det lönar sig också att ange aktielägenhetens ägares namn på beställningen, om det är känt. Utskriften innehåller personuppgifter. Därför måste användningsändamålet uppges, t.ex. kreditgivning.

Aktiebok (Bostadsdatasystemet)

Aktieboken är en utskrift över alla husbolagets bostäder och deras ägare som är främst avsedd att användas av bolaget och aktieägarna. Uppgifter om bolaget och aktielägenheterna samt ägarnas namn är offentliga.

Se en mer ingående beskrivning av aktieboken.

För beställning av aktiebok behövs husbolagets FO-nummer och namn. På utskriften syns personens namn. Husbolagets aktieägare, eller en annan person som har grundad användningsrätt, kan få en sådan version av aktieboken där personens födelsetid och adress visas. Aktieboken innehåller varken pantsättningar som berör aktielägenheter. Därför behöver kreditgivarna en aktielägenhetsutskrift.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annan utskrift från bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms