Hoppa till huvudinnehåll

Kom-ihåg-lista för dig som ska sälja en aktielägenhet

Aktielägenhetshandeln håller på att övergå till ett nytt, elektroniskt system. Aktiebreven i pappersform kommer att tas ur bruk och uppgiften om aktielägenhetens ägare förs in i bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Under övergångsperioden kan aktieböckerna vara i pappersform eller ägandet påvisas med en anteckning i fastighetsdatasystemet.

Hur den nya ägaren meddelar om ägarbytet varierar enligt huruvida husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet och om aktielägenhetens ägande redan anges med en elektronisk anteckning eller inte.

När ska ägarbytet antecknas i bostadsdatasystemet?

Om husbolaget inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet, görs köpet på samma sätt som hittills med aktiebrev i pappersform och då antecknas bostadens ägaruppgifter inte i bostadsdatasystemet. Överföringen av ägandet och den nya ägaren antecknas på aktiebrevet.

Om husbolagets aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet, ska den nya ägaren efter köpslutet ansöka om registrering av äganderätten i bostadsdatasystemet. Om uppgifter om aktien som är till salu ännu inte har förts in i bostadsdatasystemet, görs köpet med aktiebrev i pappersform som makuleras i samband med registreringen av äganderätten.

Se även

Så här registrerar du äganderätten till aktielägenhet

Info och anvisningar om bostadsköp på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Anvisningen om digitaliseringen av aktieböcker och aktiebrev finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Behöver du hjälp?