Hoppa till huvudinnehåll

Registrera begränsning av besittningsrätt

Med begränsning av besittningsrätt avses att ägaren av aktielägenheten varken får överlåta lägenheten eller ansöka om registrering av pantsättning utan samtycke av innehavaren av nyttjanderätt. Sådan nyttjanderätt kan registreras för aktielägenheten på ansökan av rättsinnehavaren eller i vissa situationer även å tjänstens vägnar.

Sådana begränsningar kan gälla till exempel sådan nyttjanderätt till lägenheten som baserar sig på testamente eller den efterlevande makens rätt att besitta lägenheten. Du kan ansöka om registrering av begränsning av besittningsrätt redan när husbolaget hör till bostadsdatasystemet även om lägenheten inte ännu har en elektronisk ägaranteckning.

Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet.

Begränsningen av besittningsrätt till aktielägenhet registreras i bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om begränsningen i aktielägenhetsutskriften.

Efterlevande makes besittningsrätt

Den efterlevande makens rätt gäller arv. Om du har blivit änka/änkling och anmält att du ska besitta den lägenhet som har använts som din och din makas/makes gemensamma hem eller någon annan lägenhet som lämpar sig som hem, kan du ansöka om registrering av besittningsrätt till lägenheten.

Nyttjanderätt som baserar sig på testamente

Nyttjanderätt som baserar sig på testamente baserar sig på ett villkor i testamentet. Du kan ansöka om registrering av nyttjanderätt till aktielägenhet, om någon annan har fått rätt att äga en aktielägenhet utifrån ett testamente och du genom testamentet har fått nyttjanderätt till lägenheten.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

 Så här ansöker du om registrering av begränsning av besittningsrätt

  1. Kontrollera att det bostadsbolags aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet.
  2. Bifoga ägarens samtycke eller sammanställ följande nödvändiga bilagor:
    – bouppteckningsinstrument och släktutredning
    – testamente
  3. Fyll i ansökan om registrering av begränsning av besittningsrätt till aktielägenhet.
  4. Skicka ansökan inklusive bilagorna per e-post, tjänsten Turvaviesti eller post eller lämna in dem på Lantmäteriverkets kundserviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti.

Begränsningar av besittningsrätt till aktielägenhet

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101001
Anteckning av begränsning
69,00 Ingen moms
7481101002
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan
69,00 Ingen moms
7481101003
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan)
69,00 Ingen moms

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas