Hoppa till huvudinnehåll

Registrera en arrenderätt eller annan särskild rättighet

Registreringen av arrenderätt tryggar arrendetagarens rättighet till arrendeområdet. En särskild rättighet kan vara en arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen), avtal om besittningsdelning av en fastighet eller en annan rättighet att använda en fastighet som ägs av någon annan.

Som bilaga till ansökan behövs avtalet i original, eller om ärendet gäller överföring av arrenderätt, köpebrevet med vilket arrenderätten har sålts vidare.

Du kan skicka handlingarna per post eller lämna in dem hos Lantmäteriverkets kundservice. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Så här ansöker du om registrering av en särskild rättighet

  1. Med vissa kommuner och städer kan du sluta arrendeavtal i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Kontrollera med din arrendegivare om de redan använder Lantmäteriverkets elektroniska tjänster.
  2. Du kan sköta ett köp av arrenderätt elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Ansökan blir då automatiskt anhängig.
  3. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe.
  4. Du kan också ansöka om inskrivning av en särskild rättighet med vår blankett på webbplatsen suomi.fi.

Det är obligatoriskt att registrera en arrenderätt

Det är frivilligt att registrera särskilda rättigheter med ett undantag. Innehavaren av en arrenderätt eller annan nyttjanderätt ska ansöka om inskrivning av sin rättighet inom 6 månader, om:

  • arrenderätten får överlåtas vidare utan att höra markägaren
  • det finns byggnader som tillhör arrendetagaren på området
  • det är tillåtet att bygga byggnader som tillhör arrendetagaren på området.

Överföring av arrenderätt

Du ska ansöka om inskrivning av överföring av arrenderätt inom 6 månader efter att köpebrevet har undertecknats.

Överlåtelseskatt måste betalas på en överföring av arrenderätt. Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Skatteskyldigheterna ska skötas genast i samband med köpet. Kvitton behöver inte bifogas till ansökan. Skatteförvaltningen informerar Lantmäteriverket direkt om att skatten har betalats.

Särskild rättighet eller servitut?

Om rättigheten har stiftats för en person, registreras den som en särskild rättighet. Om rättigheten har stiftats för en fastighet, är det fråga om en servitutsrätt. En servitutsrätt stiftas vid en fastighetsförrättning (exempel: väg- eller nyttjanderätt).

En fastighets servitut framgår av fastighetsregisterutdraget. En inskriven särskild rättighet framgår av gravationsbeviset.

Handläggningstid

Handläggningstiden för en särskild rättighet är 4–6 månader.

Kompletteringsbegäran

Vid behov ber ansökans handläggare dig komplettera din ansökan. Du kan skicka kompletteringarna via Lantmäteriverkets e-tjänst. Skicka handlingarna i original per post till Lantmäteriverket. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Arrenderätter till fastigheter och begränsningar av besittningsrätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
132,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
132,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
165,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
38,00 Ingen moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.