Hoppa till huvudinnehåll

Slå samman dina fastigheter

Genom fastighetssammanslagning kan du slå samman flera fastigheter du äger till en. Om du äger flera fastigheter och använder dem som en helhet kan det vara en bra idé att slå ihop dem till en. Efter sammanslagningen kan du hantera dina områden med en enda fastighetsbeteckning. 

Fastigheter kan slås samman om

 • de finns i samma kommun
 • de har alla samma ägare
 • de har inte inteckningar eller alla har samma inteckningar 

Du kan kontrollera fastigheternas ägare och inteckningar i e-tjänsten. Om du vill slå samman fastigheter med olika inteckningar, kontakta vår kundtjänst.  

Om du har köpt ett outbrutet område och vill slå samman den med en fastighet som du äger, kan sammanslagningen göras i en styckning

Sammanslagningens faser och längd

 • Vi behandlar sammanslagning av fastigheter cirka en månad efter att ansökan har kommit in.
 • Vi för in ändringarna i registret.
 • Du får en faktura. Betalningstiden är normalt 30 dagar.

Pris

Priset för sammanslagningen påverkas av antalet fastigheter som slås ihop. Det kostar t.ex. 175 euro att slå samman två fastigheter.

Avgiften betalas av fastighetsägaren.​ 

Så här ansöker du om sammanslagning av fastigheter

 1. Samla in fullmakter från övriga ägare i pdf- eller jpg-format.   
 2. Ansök om sammanslagning i e-tjänsten:

  - personkunder 
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.

 3. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om sammanslagning. Välj "Lantmäteriförrättningar" och "Ansök om sammanslagning".
 4. Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Om du vill få förrättningarnas handlingar i elektroniskt format till dig själv, ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Prislista

Sammanslagning av fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av fastigheter då sammanslagningen gäller högst två fastigheter
175,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift för varje ytterligare fastighet som sammanslås
60,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av hel fastighet till samfälld skog
175,00 Ingen moms
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
175,00 Ingen moms
75091010527
Beslut om sammanslagning av samfällda områden (varje ytterligare område som sammanslås)
60,00 Ingen moms

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.