Hoppa till huvudinnehåll

Gränssnittstjänster

Med hjälp av gränssnittstjänster är det möjligt att få uppdaterat data direkt från olika informationsproducenter. Således behöver man varken skaffa data för sig själv eller ta hand om förvaring eller uppdatering av data.

Mer beskrivningar och tekniska uppgifter om gränssnittstjänster finns på finska.

Tekniken behövs

Gränssnittstjänsten är en teknisk anslutning som gör det möjligt för kundtillämpningen att kontakta Lantmäteriverkets server och hämta därifrån t.ex. fastighetsgränser och en bakgrundskarta över ett definierat område. För att använda gränssnittstjänster krävs en programvara som skickar begäran till Lantmäteriverkets server. I praktiken betyder detta t.ex. geodataprogramvaror eller den programmerade tillämpningen.

Den tillämpning som används för gränssnitten ska innehålla vissa tekniska egenskaper. Största delen av Lantmäteriverkets gränssnitt förutsätter att den tillämpning som används stöder WMS- eller WFS-standarden. Det lönar sig att kolla också vilken version av WMS- eller WFS-standarden behövs för att olika gränssnittstjänster ska fungera.

Genom gränssnittstjänsterna får du till din tillämpning:

Fastighetsuppgifter Söktjänst för fastighetsuppgifter (OGC API Features)
  Utskriftstjänst för fastighetsuppgifter
Den meddelandebaserade FDSfast-gränssnittstjänsten
Terrängkartor och flygbilder Rastergränssnittstjänst (WMS)
Namnbeståndsuppgifter söktjänst för namnbestånd (OGC API Features)
Byggnadsuppgifter Söktjänst för byggnadsuppgifter (WFS)

Ibruktagande

För att ta gränssnittstjänsterna i bruk krävs ett avtal. Avtalen är i kraft tillsvidare. Prissättningen av tjänsterna baserar sig på en teknisk underhållsavgift och materialavgift. Tjänstspecifika skillnader enligt tjänster kan förekomma i prissättningen.

Det är också möjligt att testa gränssnittstjänster. Provanvändningen är avgiftsfri och kräver ett avtal. Avtalet om provanvändningen är tidsbunden.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.

Problem med att använda tjänsten?