Hoppa till huvudinnehåll

Landsvägs- och järnvägsförrättningar

Vid en landsvägs- eller järnvägsförrättning fattas beslut om inlösning av områden som behövs för landsvägs- eller järnvägsprojektet och ersättningar för de kostnader som ett sådant projekt medför. Det är viktigt att delta i förrättningssammanträden, för där kan du framföra dina egna åsikter. Det är möjligt att söka ändring i beslut hos jorddomstolen.

Transport- och kommunikationsverket godkänner väg- eller järnvägsplanen där trafikledernas sträckning och gränser och andra viktiga detaljer har fastställts. Med stöd av en godkänd plan får staten rätt att lösa in de områden och rättigheter som anvisats i planen samt att ansöka om förrättning.

En förrättning kan bli anhängig även av andra orsaker, exempelvis för att ta bort en plankorsning eller för att avgöra en separat ersättningsfråga.