Hoppa till huvudinnehåll

När du säljer din fastighet

Du kan sälja din fastighet via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Då behövs inget köpvittne för att bestyrka köpet. Du kan även utföra vissa andra fastighetsöverlåtelser via Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

När du ska sälja din fastighet eller ett outbrutet område (en del) av fastigheten, ska du låta köparen granska fastighetens lagfarts- och gravationsbevis samt vid behov fastighetsregisterutdraget.

  • Av lagfartsbeviset framgår ägaruppgifterna. Om du inte har ansökt om lagfart, ska du till köparen ge de avtal genom vilka du själv har skaffat fastigheten.
  • På gravationsbeviset finns uppgifter om alla inteckningar och inskrivna arrenderätter och andra rättigheter.
  • Av fastighetsregisterutdraget framgår fastighetens areal och andelar i samfällda områden (områden som är gemensamma för flera fastigheter).

Du kan köpa utdrag och intyg över din fastighet i Lantmäteriverkets e-tjänst. Läs mera om beställning av avgiftsbelagda utdrag. Du kan även beställa utdrag och intyg från Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer