Hoppa till huvudinnehåll

Lokal enskild vägförrättning

Vid en lokal enskild vägförrättning regleras områdets vägnät och vägrätter så att det blir lättare att färdas till en fastighet. Färdselrätterna antecknas i fastighetsregistret.

Exempelvis på grund av ökade trafikmängder motsvarar vägarna till sitt läge och bredd inte längre det nuvarande ändamålet.

En lokal enskild vägförrättning lämpar sig för situationer där:

  • det finns ägor på området som saknar officiell färdselrätt
  • vägnätet inte längre betjänar fastigheterna ändamålsenligt på grund av ändrade förhållanden.

Läs mer om lokal enskild vägförrättning (pdf).