Hoppa till huvudinnehåll

När du behöver ett köpvittne

När en fastighetsöverlåtelse (exempelvis ett köp eller en gåva) ska bestyrkas, måste alla som undertecknar överlåtelsehandlingen vara samtidigt på plats. För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp. Endast ett köpvittne kan bestyrka en överlåtelse.

Du behöver inte anlita ett köpvittne, om fastighetsöverlåtelsen görs via Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Läs mera om Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Sök köpvittnen

Söktjänsten för köpvittnen innehåller uppgifter om alla köpvittnen i Finland. Du kan söka köpvittnen genom att ange ett eller flera sökvillkor. Genom att klicka på köpvittnets namn får du tilläggsinformation. Avtala närmare om bestyrkande av köpet direkt med köpvittnet.

Till söktjänsten för köpvittnen

Obs! Sökningen av köpvittnen är tillfälligt ur bruk.

Under tiden ges information om köpvitten av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Utsökningsverket, advokatbyråer, kommuner, banker och fastighetsförmedlingsbyråer. Det lönar sig att använda sökmotorer på internet med söktermen "köpvittne" och orten.

Bestyrkande av köp

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
120,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar per sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader. 

Behöver du hjälp?