Hoppa till huvudinnehåll

När du behöver ett köpvittne

När en fastighetsöverlåtelse (exempelvis ett köp eller en gåva) ska bestyrkas, måste alla som undertecknar överlåtelsehandlingen vara samtidigt på plats. För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp. Endast ett köpvittne kan bestyrka en överlåtelse.

Du behöver inte anlita ett köpvittne, om fastighetsöverlåtelsen görs via Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Läs mera om Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Sök köpvittnen

Söktjänsten för köpvittnen innehåller uppgifter om alla köpvittnen i Finland. Du kan söka köpvittnen genom att ange ett eller flera sökvillkor. Genom att klicka på köpvittnets namn får du tilläggsinformation. Avtala närmare om bestyrkande av köpet direkt med köpvittnet.

Inloggningen till söktjänsten för köpvittnen sker via Suomi.fi-identifikationstjänsten. Du kan identifiera dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller identitets- eller smartkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Logga in i söktjänsten för köpvittnen

Du kan även be om köpvittnens kontaktuppgifter hos Lantmäteriverkets kundservice om du inte har möjlighet att använda söktjänsten för köpvittnen.

Bestyrkande av köp

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
128,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar per sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader. 

Behöver du hjälp?