Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsuppgifter – så här kan du få tillgång till dem

Uppgifter om alla fastigheter i Finland finns i Lantmäteriverkets register. Av registren framgår bland annat följande:

  • fastighetens ägare
  • fastighetens läge
  • råmärkenas koordinater
  • vägförbindelse till fastigheten
  • väglagets kontaktuppgifter
  • rättigheter till vattenområden
  • inteckningar
  • arrendetagarens kontaktuppgifter
  • fastighetsköp.

Uppgifter om fastigheter finns i fastighetsregistret och i lagfarts- och inteckningsregistret. Tillsammans bildar dessa Fastighetsdatasystemet (FDS).

Uppgifter om fastighetsköp finns i köpeskillingsregistret över fastigheter.

Användningen av fastighetsuppgifter

Användningen av fastighetsuppgifter förutsätter ett motiverat skäl. Myndigheterna har tillgång till omfattande uppgifter i sin verksamhet som myndighet. Övriga användare måste lämna in en utredning om uppgifternas användningsändamål. Fastighetsuppgifterna är offentlig information och användningen av dem regleras i lag.

Så här får du tillgång till fastighetsuppgifter

Vi erbjuder olika tjänster för användning av fastighetsuppgifter i arbetet. Du behöver tillstånd för att använda fastighetsuppgifter. Uppgifterna är avgiftsbelagda. Myndigheter har rätt att använda fastighetsuppgifter utan avgift.

Privatpersoner kan se uppgifter om sin fastighet eller köpa utdrag och intyg över fastigheterna i Lantmäteriverkets e-tjänst. I tjänsten Kartplatsen kan du se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

I Fastighetsdatatjänsten kan du titta på fastighetsuppgifter

I Fastighetsdatatjänsten kan du titta på uppgifter i fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret samt i köpeskillingsregistret över fastigheter. Lantmäteriverkets terrängkartor och flygfoton som omfattar hela landet ingår också i tjänsten.

Fastighetsdatatjänsten är en webbtjänst som du kan logga in i med personliga koder. För att kunna använda tjänsten krävs ett avtal med Lantmäteriverket.

Gränssnittstjänster                                                  

Det är möjligt att importera fastighetsuppgifter direkt till ditt eget datasystem via gränssnittstjänsterna. För att kunna använda gränssnittstjänsterna behöver du en applikation som kan göra sökningar på Lantmäteriverkets server.

För att kunna använda gränssnittstjänsterna krävs ett avtal med Lantmäteriverket. Du kan prova att använda tjänsten innan avtalet görs.

Datatjänster för kommuner och städer som upprättar eget register

Du kan få fastighetsuppgifter i xml-format via fastighetsregistrets och lagfarts- och inteckningsregistrets datatjänster. Dessa tjänster är främst avsedd för kommuner.

Uppgifter som behövs sporadiskt tillgängliga på beställning

Vi kan leverera fastighetsuppgifter med olika sökvillkor. Du kan beställa uppgifter exempelvis med områdesavgränsning eller enligt fastighetsbeteckning.

Om du behöver fastighetsägarnas kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastigheternas prisuppgifter kan Lantmäteriverket utreda dem enligt sökvillkor som du definierat. Dessa uppgifter är avgiftsbelagda och i samband med beställningen måste du förklara uppgifternas användningsändamål eller avtala om användningen av uppgifterna.