Hoppa till huvudinnehåll

Vem äger denna fastighet?

Det finns situationer där du behöver reda ut vem som äger en fastighet. Det är möjligt att få ägaruppgifterna om uppgifterna har registrerats i registret. Ägaruppgifterna innefattar fastighetsbeteckningen, namnet på fastigheten och ägarens namn och adress. 

För att få veta vem som äger en fastighet ska du känna till dess fastighetsbeteckning.

När du känner till fastighetsbeteckningen kan du:

  • köpa ett lagfartsbevis i e-tjänsten (personkunder eller organisationskunder). På intyget syns ägarens namn och födelsedatum, om uppgifterna har lagrats i registret. De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
  • per telefon (tfn 029 530 1120) begära uppgifter om högst tio fastighetsägare under ett år gratis.
  • per e-post beställa uppgifter om en eller flera fastighetsägare mot avgift (kundservice@lantmateriverket.fi)
  • Om du behöver fler än 10 ägar- eller adressuppgifter eller en skriftlig ägarutredning ska du fylla i en blankett (pdf) där du motiverar uppgifternas användningsändamål.

Notera att vi inte överlåter uppgifter om fastigheters ägare om du har för avsikt att använda uppgifterna för direktmarknadsföring eller opinions- eller marknadsundersökningar.

Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg över arrenderätt
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag över nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Förteckningar över kommuner, lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas ut separat och övriga motsvarande förteckningar
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms
77238011100
Utdrag över nyttjanderättsenhet
14,00 Ingen moms

Fastigheternas ägar- och adressuppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010743
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), 1–6 registerenheter
20,41 25,30
77234011056
Väglagets kontaktuppgifter, 1–6 kontaktuppgifter
20,41 25,30
77234011057
Väglagets kontaktuppgifter, fler än 6 st., €/uppgift
3,10 3,85
77234010744
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), fler än 6 registerenheter, €/registerenhet
3,10 3,85
77234011054
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, 1–6 delägare
20,41 25,30
77234011055
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, fler än 6 delägare, €/delägare
3,10 3,85
77234011098
Närmare utredning av ägare eller delägare, €/h
101,21 125,50

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.