Hoppa till huvudinnehåll

Datatjänster

Datatjänsterna används för att leverera tidsenliga uppgifter till kunder från fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret och köpeskillingsregistret över fastigheter i xml-format.

Datatjänsten för fastighetsregistret och Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret är i första hand avsedda för kommuner och städer för upprätthållande av en egen kopia av registren. Datatjänsten för inteckningsuppgifter är avsedd för banker för upprätthållande av uppgifter om de egna säkerheterna.

Materialet levereras till en dataförmedlingskatalog, varifrån uppgifterna kan hämtas manuellt eller automatiskt. Uppgifterna kan beställas som regelbundna uppdateringar.

Uppgifter i fastighetsregistret för kommuner.

Uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret för myndigheter.

Uppgifter om inteckningar för banker.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.