Hoppa till huvudinnehåll

Uppgifter i fastighetsregistret för kommuner

Datatjänsten för fastighetsregistret är avsedd för kommuner och städer. Genom tjänsten är det möjligt att få fastighetsregisterdata i xml-format.

Det är möjligt att från tjänsten beställa material för en hel kommun eller endast ändringar som gjorts under en viss tidsperiod, s.k. returmeddelanden. Uppgifterna kan beställas i form av regelbundna uppdateringar. Materialet levereras till dataförmedlingskatalogen, varifrån uppgifter kan hämtas antingen manuellt eller automatiskt.

Fastighetsregistrets omfattande uppgifter

Hela kommunen

Materialet för en hel kommun delas upp enligt fastighetsbeteckningens sex första tecken. Till samma fil hämtas sådana registerenheter vars fastighetsbeteckningar vad gäller de sex första tecknen motsvarar varandra.

Filerna benämns på följande sätt:

Fastighetsbeteckningens sex första tecken_ATP_7nummer_13nummer.zip

exempel: 049001_ATP_3900238_2900028720929.zip
exempel: 049002_ATP_3900238_2900028720929.zip

En komprimerad zip-fil innehåller egentliga data (.xml) samt metadata som anknyter till dessa (.meta.xml). Av metadata framgår bl.a. den exakta avskiljningstidpunkten.

Filen som levereras omfattar ikraftvarande och upphörda registerenheter samt de till registerenheterna hörande outbrutna områden och nyttjanderättsenheter som är i kraft. Både egenskaps- och lägesuppgifter skrivs ut för alla objekt.

Förändrade uppgifter, dvs. returmeddelanden

De förändrade uppgifterna avskiljs för hela kommunens område. Materialet kan innehålla ändringar som gjorts av kommunen själv eller av andra. Registerförande kommuner kan beställa både sådana ändringar som de gjort själv eller sådana ändringar som gjorts av andra. Övriga kommuner kan beställa endast sådana ändringar som gjorts av andra.

Ändringarna delas vidare i läges- och egenskapsändringar. Vid behov kan alla ändringar beställas. Av varje ändringstyp bildas en egen fil som benämns på följande sätt:

Kommunnamn_omat/toisten_kaikki/sijainti/ominaisuus_muutokset_år(4 tecken)månad(2 tecken)dag(2 tecken)klockslag(4 tecken).zip

exempel: Hango_toisten_kaikki_muutokset_200503180000.zip

Också när det är frågan om förändrade uppgifter innehåller en komprimerad zip-fil egentliga data (.xml) samt metadata som anknyter till dessa (.meta.xml).

Filerna som levereras innehåller även andra uppgifter än de som har förändrats. Ifall läget av en enskild fastighet har förändrats levereras i filen alla uppgifter som anknyter till fastigheten. I samband med beställningen kan man välja i förhållande till vilka uppgifter man vill erhålla förändrade objekt.

Filen kan även vara tom om beställningens sökvillkor inte anger några förändrade objekt.

Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter

Produkten ”Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter” är till sitt innehåll mindre omfattande än produkten ”Fastighetsregistrets omfattande uppgifter” (fastighetsregistrets materialleveranser som togs i bruk år 2005).

Med hjälp av de parametrar som anges vid beställningen bestäms vilka objekt som filen omfattar och hur ofta filen skapas. Uppgifterna kan beställas en gång eller som en prenumeration med regelbundna leveranser av datamaterial. Tidsintervallet kan vara exempelvis en dag, en vecka eller en månad, men inte exempelvis varannan vecka.

Produkten ”Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter” levereras till materialförmedlingskatalogens mapp ”ktjaineistoluovutus”. 

Datatjänsten för fastighetsregister

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1015
Expeditionsavgift (år), FR
353,06 437,80
1034
Avskiljning av material från en enstaka kommun
94,19 116,80

Genom tjänsten kan du beställa uppgifter ur fastighetsregistret. Materialbeställningar görs via en beställningsblankett på vilken leveranstidpunkt och koordinatsystem för materialet bestäms. I samband med kommunsammanslagningar gör varje kommun en egen beställning.

Fastighetsregistrets omfattande uppgifter

Uppgifter kan beställas via de bifogade blanketterna. När du gör en beställning lönar det sig att beakta leveranstiden, som för uppgifter är 1–2 veckor efter beställningen. Registerförande kommuner och andra kommuner ska använda en blankett särskilt avsedd för dem.

Beställningsblankett för registerförande kommuner

Beställningsblankett för övriga kommuner

Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter

Beställningsblankett (pdf)

När du gör en beställning lönar det sig att beakta leveranstiden, som för uppgifter är 1–2 veckor efter beställningen.

Vid nedladdning av filer bör noteras att filer kan levereras till dataförmedlingskatalogen även andra dagar än beställningsdagar. Exempelvis om beställningen görs på en söckenhelg levereras beställningen följande vardag. Av denna orsak är det särskilt viktigt att alla filer laddas ned från dataförmedlingskatalogen i rätt ordning enligt det datum som anges i zip-filens namn.

Dataförmedlingskatalog

Materialet levereras till dataförmedlingskatalogen, varifrån det kan hämtas manuellt eller automatiskt. Anvisningar för datahämtning.

Material finns tillgängligt att hämtas på morgonen efter avskiljningen. Filerna förvaras i katalogen 60 dygn efter att de framställts.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.