Hoppa till huvudinnehåll

Handböcker och ersättningsuppgifter

På denna sida finns anvisningar och rekommendationer som berör inskrivningsuppgifter och fastighetsförrättningar. Handboken om lägenhetsinskrivning (på finska) finns på sin egen sida i avsnittet Bostäder.

Inskrivningshandbok

Inskrivningshandbok (pdf) är en anvisning för inskrivningspersonalen.

Handbok för förfarandet vid informationstjänsten

Handbok för förfarandet vid informationstjänsten (pdf) innehåller principerna för utlämning av uppgifter. Den är i första hand avsedd för servicerådgivare som arbetar vid Lantmäteriverkets kundservice.

Handbok för förrättningsförfarandet (HFF)

Handboken för förrättningsförfarandet (HFF) innehåller rekommendationer för hur man utför fastighetsförrättningar. Den är i första hand avsedd för förrättningsingenjörer som utför fastighetsförrättningar.

Värderings- och ersättningsuppgifter

Datalagret Värderings- och ersättningsuppgifter innehåller rekommendationer för ersättningar som behövs vid fastighetsförrättningar. Endast på finska (Arviointi- ja korvaustiedot).

Väg- och nyttjanderätter

Vägenhetsberäkning för enskilda vägar (på finska) innehåller anvisningar och blanketter för vägenhetsberäkning. Denna publikation utkommer på svenska på hösten.