Hoppa till huvudinnehåll

Handböcker och ersättningsuppgifter

På denna sida finns anvisningar och rekommendationer som berör inskrivningsuppgifter och fastighetsförrättningar. Handboken om lägenhetsinskrivning (på finska) finns på sin egen sida i avsnittet Bostäder.

Inskrivningshandbok

Inskrivningshandbok (pdf) är en anvisning för inskrivningspersonalen. Handboken har uppdaterats 28.5.2024.

Handbok för förfarandet vid informationstjänsten

Handbok för förfarandet vid informationstjänsten (pdf) innehåller principerna för utlämning av uppgifter. Den är i första hand avsedd för servicerådgivare som arbetar vid Lantmäteriverkets kundservice.

Handbok för förrättningsförfarandet (HFF)

Handboken för förrättningsförfarandet (HFF) innehåller rekommendationer för hur man utför fastighetsförrättningar. Den är i första hand avsedd för förrättningsingenjörer som utför fastighetsförrättningar.

Värderings- och ersättningsuppgifter

Datalagret Värderings- och ersättningsuppgifter innehåller rekommendationer för ersättningar som behövs vid fastighetsförrättningar. Endast på finska (Arviointi- ja korvaustiedot).

Väg- och nyttjanderätter

Vägenhetsberäkning för enskilda vägar (på finska) innehåller anvisningar och blanketter för vägenhetsberäkning. Denna publikation utkommer på svenska på hösten.