Hoppa till huvudinnehåll

Väglag

Enskilda vägar byggs och underhålls av användarna, det vill säga vägdelägarna, tillsammans.

För väghållning och förvaltning kan man bilda ett väglag som består av vägdelägarna. Väglaget kan bildas vid en förrättning av enskild väg eller av vägdelägarna själva vid en väglagsstämma. Frågor som rör vägens användning och underhåll behandlas på väglagets möten. Väglaget kan också bevilja vägrätt till nya användare av vägen.

Meddelanden till Lantmäteriverket

Väglagen ska meddela Lantmäteriverket om bildandet av väglag samt om ändringar, stadgar och kontaktuppgifter.

Meddela beslut eller kontaktuppgifter

Register över enskilda vägar

Lantmäteriverket för ett register över enskilda vägar som förvaltas av väglag. Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur registret.

Av registerutdraget över nyttjanderättsenhet framgår väglagets namn, beteckning, eventuella stadgar och kontaktpersonens uppgifter (om angivna) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas område vägen går. Utdraget har ingen information om vägens delägare. Uppgifterna om väglagets delägare finns endast hos väglaget.

Ytterligare information

Vägenhetsberäkning för enskilda vägar

Information om väglagens verksamhet finns hos Vägföreningen i Finland (på finska)

Uppgifter om viktbegränsningar, körförbud etc. på enskilda vägar ska rapporteras till Digiroad

Behöver du hjälp?