Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsinformation om ändringar i Datatjänsten för fastighetsregistret i februari 2022

Versionsbytet i februari 2022 kommer att medföra ändringar i Datatjänsten för fastighetsregistret.

Ändringar i kodlistan

Typ av nyttjanderättsenhet 

  • Förklaringen ändras för kodvärdet:
  • 1111  Loppusijoituspaikka ja toimenpidekielto / Slutlig förvaringsplats och åtgärdsförbud

Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning 

  • Den svenskspråkiga förklaringen ändras för kodvärdet:
  • 1 Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning

Typ av åtgärd 

  • Följande nya kodvärden läggs till (dessa typer är inte bildningsåtgärder):
  • 1077 Rantakunnan säännöt / Strandlagets stadgar
  • 1078 Rantakunnan sääntöjen poistaminen / Avförande av strandlagets stadgar
  • 1079 Rantakunnan päätös / Strandlagets beslut
  • 2817 Reittitoimitus /Ledförrättning

Vi meddelar senare om andra eventuella ändringar.

Senaste servicemeddelanden