Hoppa till huvudinnehåll

Inteckningsuppgifter för banker

Datatjänsten för inteckningsuppgifter tillhandahåller inteckningsuppgifter i xml-format. Tjänsten är avsedd för att banker ska kunna upprätthålla sina egna uppgifter om säkerheter.

Banken kan beställa datamaterial som innehåller uppgifter om de ändringar i inteckningar under en bestämd tidsperiod som kunden valt vid beställningen. Ändringar kan vara exempelvis nya inteckningar, ändrade inteckningar och överförda inteckningar.

Uppgifterna hämtas med bankens FO-nummer och datamaterialen kan beställas som regelbundna uppdateringar. Materialet levereras till en dataförmedlingskatalog, varifrån uppgifterna kan hämtas manuellt eller automatiskt.

Användningen av tjänsten förutsätter ett tillstånd och att kunden följer dataskyddskraven. Det uppgörs ett avtal om användning av tjänsten.

Uppgifterna produceras ur det tidsenliga fastighetsdatasystemet.

Inteckningsuppgifter

I produkten Inteckningsuppgifter skrivs ut alla uppgifter om inteckningar, exempelvis inteckningsnummer, belopp och pantbrevsmottagare. Mer detaljerade uppgifter om produkten finns i den tekniska beskrivningen.

Tidsenliga uppgifter om inteckningar, inte historiska uppgifter. Det finns inte tillgång till upphävda inteckningar. Skriftliga inteckningar (i pappersform) ingår inte.

Avhämtningssätt:

Ändrade inteckningar kan sökas med följande sökparametrar:

  • typ av ändringshändelse (muutostapahtumalaji)
  • tidsintervall (aikaväli)

Datainnehåll:

I filen skrivs alltid ut all den information som lagrats i databasen i fullständig form. Det finns bara en version av denna produkt.

 

Datatjänsten för inteckningsuppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8510
Inteckningsuppgifter
0,37 0,46

Inteckningsuppgifterna är avsedda för banker. Bankerna kan be om en ansökningsblankett av kundstödet för webbtjänster: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Dataförmedlingskatalog

Uppgifterna levereras till en dataförmedlingskatalog, varifrån de kan hämtas manuellt eller automatiskt.

Anvisning för manuell datahämtning (pdf)

Anvisning för automatisk datahämtning (pdf)

Uppgifterna kan hämtas på morgonen den dag då avskiljningen görs. Filerna förvaras i dataförmedlingskatalogen 60 dygn efter att de framställts.

Det kan bildas filer i dataförmedlingskatalogen även under andra dagar än då de beställts. Beställningar som infaller exempelvis under söckenhelger levereras följande vardag. Av denna orsak är det särskilt viktigt att de filer som bildats i dataförmedlingskatalogen laddas ned i kronologisk ordning enligt dateringen i namnet på zip-filen.

En komprimerad zip-fil innehåller egentliga data (.xml) samt metadata som anknyter till dessa (.meta.xml). Av metadata framgår bl.a. den exakta avskiljningstidpunkten.

Vid beställning av förändrade objekt innehåller filerna som levereras alltid även andra data än bara de som ändrats. En fil kan också vara tom, om det med sökvillkoren för beställningen i fråga inte hittats ett enda förändrat objekt