Hoppa till huvudinnehåll

Uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret för myndigheter

Genom tjänsten får man lagfartsuppgifter, gravationsuppgifter och arrenderättsuppgifter i xml-format.

Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret är avsedd för kommuner och andra myndigheter för skötseln av myndighetsuppgifter. Det uppgörs ett avtal om användning av tjänsten och det krävs att användaren följer dataskyddskraven. Behovet att lagra kopior av registeruppgifterna ska motiveras.

Uppgifterna kan beställas som regelbundna uppdateringar. Materialet levereras till en dataförmedlingskatalog, varifrån uppgifterna kan hämtas manuellt eller automatiskt.

Uppgifterna produceras ur det tidsenliga fastighetsdatasystemet.

Lagfartsuppgifter

Av en registerenhet, ett outbrutet område och en separat överlåten andel i samfällt område skrivs uppgifter motsvarande lagfartsbeviset ut: objektets basuppgifter, gällande lagfartsuppgifter om objektet, överlåtna outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden samt uppgifter om överlåtelserna. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Avhämtningssätt

Objekt kan hämtas på fyra olika sätt:

 • Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut
 • Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut
 • Enligt förändrade objekt, varvid uppgifterna för de objekt som ändrats i registret under en angiven tidsperiod skrivs ut
 • Med uppgifterna för överlåtelsen, varvid uppgifterna för de objekt i vilkas uppgifter det finns en överlåtelse av önskat slag vid hämtningstidpunkten. Tills vidare kan man med detta sökningssätt bara hämta objekt i vilkas uppgifter det finns en överlåtelse som inte lagfarits.

Datainnehåll

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat visas
 • fysiska personers personbeteckning visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Med sökning enligt förändrade objekt skrivs också de typer av ändringshändelse enligt sökningsparametrar vars objekt har ändrats under hämtningsintervallet. Om inga objekt hittades, skrivs bara rotelementet <Lainhuutotiedot/> ut.

Gravationsuppgifter

Av en registerenhet, ett outbrutet område, en separat överlåten andel i samfällt område och inrättning skrivs uppgifter motsvarande gravationsbeviset ut: objektets basuppgifter samt gällande uppgifter om inteckningar, särskilda rättigheter och anmärkningar. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Avhämtningssätt

Objekten kan tills vidare hämtas på två olika sätt:

 • Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut
 • Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut

Datainnehåll

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat visas
 • fysiska personers personbeteckning visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Om inga objekt hittades, skrivs bara rotelementet <Rasitustiedot/> ut.

Arrenderättsuppgifter

Om inrättningar produceras uppgifter motsvarande arrenderättsbeviset: objektets basuppgifter samt gällande arrenderättsuppgifter. Av upphörda objekt skrivs bara objektets basuppgifter ut.

Avhämtningssätt

Objekten kan hämtas på tre olika sätt:

 • Med en objektbeteckning, varvid uppgifterna för enskilda objekt skrivs ut
 • Genom kommunavgränsning, varvid uppgifterna för de objekt som befinner sig inom de valda kommunerna skrivs ut
 • Enligt förändrade objekt, varvid uppgifterna för de objekt som ändrats i registret under en angiven tidsperiod skrivs ut

Datainnehåll

Av varje hämtat objekt skrivs fullständiga uppgifter ut.

Av produkten finns det tre olika produktversioner:

 • alla personuppgifter i enlighet med schemat presenteras
 • fysiska personers personbeteckning visas inte
 • inga personuppgifter visas om fysiska och okända personer

Med sökning enligt förändrade objekt skrivs också de typer av ändringshändelse enligt sökningsparametrar vars objekt har ändrats under hämtningsintervallet. Om inga objekt hittades, skrivs bara rotelementet <Vuokraoikeustiedot/> ut.

Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1009
Expeditionsavgift (första kommunen eller området eller högst 10 000 fastigheter), LF
353,06 437,80
1013
Expeditionsavgift (följande kommuner eller områden), LF
58,87 73,00
1014
Expeditionsavgift (hela Finland), LF
5885,00 7 297,40
8501
Uppgifter i lagfartsbevis
0,54 0,66
8502
Gravationsuppgifter
0,54 0,66
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,54 0,66
8551
Egenskapsuppgifter i fastighetsregistret kommunvis
0,54 0,66

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %

Myndigheter kan beställa uppgifter ur datatjänsten för Lagfarts- och inteckningsregistret med följande beställningsblanketter:

Lagfartsuppgifter (pdf)

Gravationsuppgifter (pdf)

Arrenderättsuppgifter (pdf)

Den som vill beställa sådana versioner av produkterna där personuppgifter ingår, ska man i beställningen meddela för hurdana myndighetsuppgifter eller på basis av vilken lag personuppgifterna behövs.

När du gör en beställning lönar det sig att beakta leveranstiden, som för uppgifter är 1–2 veckor efter beställningen.

De ifyllda blanketterna ska skickas till Kundstödet för webbtjänster på adressen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Dataförmedlingskatalog

Uppgifterna levereras till en dataförmedlingskatalog, varifrån de kan hämtas manuellt eller automatiskt.

Anvisning för manuell datahämtning (pdf)

Anvisning för automatisk datahämtning (pdf)

Uppgifterna kan hämtas på morgonen den dag då avskiljningen görs. Filerna förvaras i dataförmedlingskatalogen 60 dygn efter att de framställts.

Det kan bildas filer i dataförmedlingskatalogen även under andra dagar än då de beställts. Beställningar som infaller exempelvis under söckenhelger levereras följande vardag. Av denna orsak är det särskilt viktigt att de filer som bildats i dataförmedlingskatalogen laddas ned i kronologisk ordning enligt dateringen i namnet på zip-filen.

En komprimerad zip-fil innehåller egentliga data (.xml) samt metadata som anknyter till dessa (.meta.xml). Av metadata framgår bl.a. den exakta avskiljningstidpunkten.

Vid beställning av förändrade objekt innehåller filerna som levereras alltid även andra data än bara de som ändrats. En fil kan också vara tom, om det med sökvillkoren för beställningen i fråga inte hittats ett enda förändrat objekt.

 

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.