Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk beskrivning Inteckningsuppgifter för banker

Inteckningsuppgifter

Inteckningar kan hämtas på följande sätt:

1. Förändrade objekt, då uppgifterna om de objekt som förändrats i registret under en begärd tidsperiod skrivs ut avgränsade med kundens eget FO-nummer samt typer av ändringshändelse. Med typen av ändringshändelse preciseras på vilket sätt förändrade objekt hämtas ur registret.

Om inga objekt hittades, skrivs bara metadata ut under rotelementet <Kiinnitystiedot/>.

Resultatfil

Resultatfilen är en komprimerad fil, vars namn är i formatet 'beställningens namn'_'avskiljningsdatum'0000.zip, dvs. t.ex. BankY_inteckningar_förändrade_201811250000.zip. Den komprimerade filen innehåller två xml-filer: den egentliga resultatfilen med namnet kiinnitystiedot.xml och en fil med namnet kiinnitystiedot.META.xml som innehåller avskiljningens metadata.

Allmän beskrivning av datainnehållet i kiinnitystiedot.xml:

<eakt:Kiinnitystiedot>

 

 

 

 

<eakt:Kiinnitys> 0..n

 

 

 

 

<Kiinnitystunnus/>

<vireilletulopvm/>

<voimassa/>

<KiinnityksenRahamaara>

<maara/>

<valuuttatunnus/>

<KiinnityksenRahamaara/>

<Panttikirja>

<PanttikirjanMuoto/>

<panttikirjanSaajat>

<PanttikirjanSaaja>

<henkilonTiedot>

<henkilolaji/>

<ytunnus/>

<nimi/>

</henkilonTiedot>

</PanttikirjanSaaja>

</panttikirjanSaajat>

</Panttikirja>

<kohteet>

<KiinnityksenKohde maaraosa=true/false>

<kiinteistotunnus / maaraalatunnus /maaraalaIlmantunnusta / laitostunnus/>

</KiinnityksenKohde>

</kohteet>

 

 

 

 

<y:muutostapahtumat>


Uppgifter om förändring av objektet under hämtningsintervallet i förhållande till typ av ändringshändelse, vilka använts som sökparametrar.

 

<y:metatiedot>

 

Filens skapningstid, antal objekt som hämtats till filen samt objektens sökparametrar.

 

Hämtning av förändrade objekt

Till resultatfilen hämtas alla objekt (inteckningar), som har förändrats enligt de angivna sökparametrarna. Av varje hämtat objekt skrivs uppgifter enligt schema ut.

Sökparametrar

Namn

Antal

Värden

Kommentar

y-tunnus

 1..n

FO-nummer

Obligatorisk

muutostapahtumalaji

1..n

Typ av ändringshändelse, värden:

501 = Nya inteckningar

502 = Anhängiga inteckningar

503 = Dödade inteckningar

504 = Ändrade inteckningar

505 =Inteckningar som ett FO-nummer mottagit från en annan mottagare

506 = Inteckningar som överförts från ett FO-nummer till en annan mottagare

507 = Ändring av företrädesordning

Obligatorisk

muutospäivämäärän alkuarvo

1

  datum

Obligatorisk

muutospäivämäärän loppuarvo

1

  datum

Obligatorisk