Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinnitystiedot pankeille

Kiinnitystiedot

Kiinnitykset voidaan poimia poimintatavalla:

  1. Muuttuneet kohteet, jolloin tulostetaan pyydetyllä aikavälillä rekisterissä muuttuneiden kohteiden tiedot rajattuna asiakkaan omalla y-tunnuksella sekä muutostapahtumalajeilla. Muutostapahtumalajilla tarkennetaan, millä tavalla muuttuneita kohteita rekisteristä poimitaan.

Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <Kiinnitystiedot/> alle vain metatietoja.

Tulostiedosto

Tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi PankkiY_kiinnitykset_muuttuneet_201811250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä kiinnitystiedot.xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä kiinnitystiedot.META.xml.

Tietosisällön yleiskuvaus kiinnitystiedot.xml:

<eakt:Kiinnitystiedot>

 

 

 

 

<eakt:Kiinnitys> 0..n

 

 

 

 

<Kiinnitystunnus/>

<vireilletulopvm/>

<voimassa/>

<KiinnityksenRahamaara>

<maara/>

<valuuttatunnus/>

<KiinnityksenRahamaara/>

<Panttikirja>

<PanttikirjanMuoto/>

<panttikirjanSaajat>

<PanttikirjanSaaja>

<henkilonTiedot>

<henkilolaji/>

<ytunnus/>

<nimi/>

</henkilonTiedot>

</PanttikirjanSaaja>

</panttikirjanSaajat>

</Panttikirja>

<kohteet>

<KiinnityksenKohde maaraosa=true/false>

<kiinteistotunnus / maaraalatunnus /maaraalaIlmantunnusta / laitostunnus/>

</KiinnityksenKohde>

</kohteet>

 

 

 

 

<y:muutostapahtumat>

Tiedot kohteen muuttumisesta poiminta-aikavälillä hakuparametrina olleiden muutostapahtumalajien suhteen.

 

<y:metatiedot>

 

Tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

 

Muuttuneiden kohteiden poiminta

Tulostiedostoon poimitaan kohteet (kiinnitykset), jotka ovat muuttuneet hakuparametreissa annetulla tavalla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi

Lkm

Arvot

Kommentti

y-tunnus

 1..n

y-tunnus

Pakollinen

muutostapahtumalaji

1..n

Muutosta-pahtumalaji arvot:

501 = Uudet kiinnitykset

502 = Vireillä olevat kiinnitykset

503 = Kuoletetut kiinnitykset

504 = Muutetut kiinnitykset

505 =Y-tunnuksen vastaanottamat kiinnitykset toiselta saajalta

506 = Y-tunnukselta siirretyt kiinnitykset toiselle saajalle

507 = Etusijan muutos

Pakollinen

muutospäivämäärän alkuarvo

1

 päivämäärä

Pakollinen

muutospäivämäärän loppuarvo

1

 päivämäärä

Pakollinen