Hyppää pääsisältöön

Kiinteistökauppojen tietoja arviointien pohjaksi

Aineistopalvelun (kauppahintarekisteri) kautta saat käyttöösi kiinteistökauppojen ja muiden kiinteistönluovutusten tietoja. Palvelun kautta on saatavissa yksittäisen kiinteistökaupan tietoja. Tiedot tuotetaan kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Palvelun tietoja voi käyttää vain organisaation omassa toiminnassa, eikä tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Organisaatio voi käyttää tietoja esimerkiksi kiinteistön arvon määrittämisessä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, verotuksessa, luotonannossa, kansallisen turvallisuuden varmistamisessa sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, jossa on tarve ylläpitää omaa rekisterikopiota esimerkiksi tilastoinnin tai arviointien pohjaksi sekä tutkimustarkoitukseen. Tietoja on saatavissa palvelun kautta vuodesta 2002 alkaen ja uusia kiinteistönluovutuksia voidaan toimittaa säännöllisinä päivityksinä. 

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen käyttö edellyttää lain kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (KHR) (552/1980) mukaista käyttölupaa. Käyttölupaan sisältyy tietoturvaliite ja luvan myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti. Palvelun käytöstä laaditaan myös sopimus. Käyttöluvalla ja sopimuksella asiakas sitoutuu huolehtimaan mm. henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä, organisaation käyttäjä- ja pääsynhallinnasta sekä KHR-tietojen käsittelyn lokittamisesta. Tietoja on myös mahdollista välittää sellaisille loppukäyttäjille, joille Maanmittauslaitos on myöntänyt käyttöluvan. 

Palvelun käyttö on maksullista ja palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Valtion viranomaiset saavat aineiston maksutta, mutta palvelun käytöstä peritään toimitusmaksu. Kunnat ja kaupungit voivat saada palvelun käyttöönsä kokonaan maksutta ns. aineistonvaihtosopimuksella. 

Tuotteet ovat saatavilla palvelusta tuotekokonaisuuksina, jotka vaihtelevat tietojen laajuuden mukaan. Laajat tiedot on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. Tavalliseen organisaatiokäyttöön on tarjolla vain kokonaisuus Suppeat tiedot. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu palvelusta saatavat tuotekokonaisuudet. 
 

TuotekokonaisuusSisältö
Laajat tiedot: Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot luovutuksen osapuolena olevan luonnollisen henkilön henkilötunnuksin
  • Sisältää kiinteistöluovutuksen tiedot mukaan lukien luovutuksen osapuolena olevan luonnollisen henkilön henkilötunnuksen ja nimen.
  • Tämä tuotekokonaisuus on saatavilla vain viranomaisille.
Laajat tiedot: Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot ilman henkilötunnusta
  • Sisältää kiinteistöluovutuksen tiedot mukaan lukien luovutuksen osapuolena olevan luonnollisen henkilön nimen.
  • Tämä tuotekokonaisuus on saatavilla vain viranomaisille.
Suppeat tiedot: Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot ilman luovutuksen osapuolena olevan luonnollisen henkilön
  • Sisältää kiinteistöluovutuksen tiedot ilman luovutuksen osapuolena olevan luonnollisen henkilön henkilötunnusta ja nimeä ja osoitetta. Organisaatioista näytetään y-tunnus ja nimi, ei kuitenkaan osoitetta. 

Pohja-aineisto

Palvelun kautta voidaan toimittaa pohja-aineisto kiinteistönluovutusten tiedoista. Aineisto voi olla koko Suomesta tai kunnittain. Tietoja voidaan toimittaa vuodesta 2002 alkaen. 

Säännölliset päivitykset

Tiedot uusista kiinteistönluovutuksista voidaan toimittaa säännöllisinä päivityksinä esim. kerran päivässä, kerran viikossa tai kerran kuussa. Toimitettavia tietoja voidaan myös rajata erilaisilla ehdoilla, esimerkiksi sen mukaan mikä on ollut luovutuksen laji (kauppa, lahja, jne.) tai mikä on kirjattu kohteen ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi (maa- ja metsätalousalue, lomarakennuspaikka, jne.). Rajausvaihtoehtoista voi kysyä tarkemmin asiakastuesta. 

Kaikki aineistot toimitetaan asiakaskohtaiseen aineistonvälityshakemistoon, josta ne voi noutaa manuaalisesti tai automaattisesti.

 

Kauppahintarekisterin aineistopalvelu, organisaatiot

Palvelusta peritään hakumääräperusteista aineistomaksua. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään aineistomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä. Aineistomaksun lisäksi velotaan toimitusmaksu 1 189,60 €, (1 475,10 €  sis alv) /vuosi. Valtion viranomaisilta ei peritä aineistomaksua viranomaistoimintaa varten.

Hakumäärä (hakuja vuodessa)Aineistomaksut(euroa vuodessa)
 Ilman ALV:aALV 24 %
500399,81 €495,76 €
1000576,19 €714,48 €
2000811,37 €1 006,10 €
5 0001 281,73 €1 589,35 €
10 0001 810,89 €2 245,50 €
20 0002 563,46 €3 178,69 €
50 0004 056,86 €5 030,50 €
100 0005 738,39 €7 115,61 €
200 0008 113,71 €10 061,00 €
500 00012 829,07 €15 908,05 €
1 000 00018 132,38 €22 484,15 €
2 000 00025 646,38 €31 801,51 €
5 000 00040 556,79 €50 290,42 €
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7722104297
Kauppahintarekisterin säännölliset toimitukset aineistopalvelun kautta / vuosi
1189,60 1 475,10
7722104304
Kauppahintarekisterin aineistopalvelu kiinteä hinta/ vuosi
34427,26 42 689,80

Kauppahintarekisterin aineistopalvelu, jälleenmyyjät

Palvelusta peritään hakumääräperusteista aineistomaksua. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan. Taulukossa esitetään aineistomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä. Aineistomaksun lisäksi velotaan toimitusmaksu 1 189,60 €, (1 475,10 € sis alv) /vuosi. Valtion viranomaisilta ei peritä aineistomaksua viranomaistoimintaa varten.

Hakumäärä (hakuja vuodessa)Aineistomaksut(euroa vuodessa)
 Ilman ALV:aALV 24 %
500858,41 €1 064,42 €
10001 211,18 €1 501,86 €
20001 716,81 €2 128,85 €
5 0002 716,33 €3 368,25 €
10 0003 845,19 €4 768,04 €
20 0005 432,66 €6 736,50 €
50 0008 595,83 €10 658,83 €
100 00012 147,05 €15 062,34 €
200 00017 179,90 €21 303,07 €
500 00027 175,05 €33 697,06 €
1 000 00038 428,41 €47 651,23 €

 

TuoteHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
7722104297 Kauppahintarekisterin säännölliset toimitukset aineistopalvelun kautta / vuosi1 189,601 475,10
7722104304 Kauppahintarekisterin aineistopalvelu kiinteä hinta/ vuosi34 427,2642 689,80

Ennen käyttöönottoa tutustu palvelusta saataviin tuotteisiin ja tuotekokonaisuuksiin.

Aineistopalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa sekä KHR-lain (552/1980) mukaista käyttölupaa. Käyttöluvan lisäksi palvelun käytöstä tehdään sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Palvelun käyttölupa myönnetään hakemuksen perusteella. Käyttölupa voidaan myöntää, mikäli tietoja tarvitaan kiinteistön arvon määrittämisessä 

  • maankäytön suunnittelussa, 
  • luotonannossa,
  • kansallisen turvallisuuden varmistamisessa ,
  • sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.
  • Suuri osa viranomaisista saa palvelun käyttöönsä ilman lupamenettelyä.

Käyttöluvan myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta. Tarvittaessa asiakastuki pyytää kirjallisesti lisätietoja yhteyshenkilöltä. Käyttölupaa ei kuitenkaan voida myöntää suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Hakemuksen lisäksi sinulle tulee tietoturvaliite täytettäväksi. Liitteessä sinua pyydetään kertomaan miten organisaatiossanne hoidatte henkilötietojen käsittelyn, organisaation käyttäjä- ja pääsynhallinnan sekä miten tulette järjestämään KHR-tietojen lokittamisen. Lokitiedoista tulee käydä ilmi kuka henkilö on käyttänyt tietoja, mitä tietoja ja milloin. Lokitiedot tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle. 

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Viestistä tulisi käydä ilmi, minkälaiseen sovellukseen palvelusta saatavia tietoja ollaan liittämässä ja miten tietoja on tarkoitus käyttää.

Asiakastuki toimittaa sinulle hakemuksen ja tietoturvaliitteen täytettäväksi. Käyttölupaa harkitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja. Mikäli lupa tietojen käyttöön voidaan myöntää, toimitamme sopimuksen allekirjoitettavaksi. 

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Sopimuksiin ja käyttäjätunnuksiin liittyvää tukea saat osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. 

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan sovellusinfossa. Palveluun tehtävistä muutoksista tiedotetaan Palvelutiedotteet -verkkosivuilla