Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietopalveluiden uudistus

Maanmittauslaitos on uudistamassa Kauppahintarekisterin aineistopalvelua  ja Kiinteistökauppojen kyselypalvelua (WFS).

Nykyisten palveluiden teknologiat uudistuvat ja niiden tietoturva parantuu. Kauppahintarekisterin tietojen käyttöönotto ja hyödyntäminen eri tilanteisiin tulee entistä joustavammaksi.  Sekä aineistopalvelun että nykyisen WFS-kyselypalvelun asiakkaita palvelee jatkossa Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (OGC API Features), joka perustuu OGC API Features-standardiin. 

Uudistuksessa yhdenmukaistetaan Kauppahintarekisteristä tarjottavat tuotteet ja niiden termistö. Aineistopalvelussa nykyisin tarjolla olevat tuotteet muuttuvat eli niiden skeema (tietomalli) muuttuu. 

Rajapinnan tietotuotteiden formaatti on jatkossa OGC API Features -standardin mukaisesti muotoa GeoJSON.  

Yhteenveto tuotteista

On suunniteltu, että palvelussa olisi käytössä seuraavat tuotekategoriat:

 • ajantasatuotteet
  • kyselypalvelutuotteet palauttaen tietoja rekisterin ajantasaisesta tilanteesta
  • monipuoliset hakuehdot
 • muutostietotuotteet
  • kyselypalvelutuotteet palauttaen tietoja rekisteristä annetulla aikavälillä 
   • Vastauksessa palautuu annetulta aikaväliltä uudet ja muuttuneet kohteet (myös lakkautus on muutos). 
   • Vastauksen rekisterointipvm ja paivityspvm kenttien kautta voi tulkita, mikä on uusi ja mikä on muuttunut kohde. Lakkautetun kohteen pystyy myös tarvittaessa tulkitsemaan vastauksesta.
  • Mahdollisuus rajata annetun aikavälin lisäksi myös muilla hakuehdoilla. Mikäli kuitenkin ylläpidetään kopiota koko rekisteristä, haetaan vain annetulla aikavälillä
 • alkulataustuotteet
  • rekisterin koko tietosisältö koko Suomesta tietotuotteen kattavuudessa
  • alkulataustuotteita tarjolla palvelun mahdollistamassa syklissä

Tuotekokonaisuudet

kyselypalvelu-ilmanosapuolitietoja

 • Niille organisaatioille, joilla on Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain mukainen käyttötarkoitus tiedoille, mutta ei oikeuksia henkilötietoihin. Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat mm. kiinteistön arviointi, maankäytön suunnittelu ja tutkimustehtävät.
 • Kiinteistönluovutuksille ei esitetä luovuttajina ja saajina olevien luonnollisten henkilöiden ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja.
 • Ajantasa- ja muutostietotuotteet
  • Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot (Simple)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja
 • Alkulataustuotteet (minimissään tälle tuotteelle)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

 • Viranomaiskäyttö. Oikeus henkilötietoihin.
 • Kiinteistönluovutuksille esitetään luovuttajien ja saajien henkilötiedot ilman luonnollisten henkilöiden henkilötunnuksia ja tuntemattomien henkilöiden tunnuksia.
 • Ajantasa- ja muutostietotuotteet
  • Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot (Simple)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia
 • Alkulataustuotteet (minimissään tälle tuotteelle)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia

kyselypalvelu-laaja

 • Viranomaiskäyttö. Oikeus henkilötietoihin.
 • Kiinteistönluovutuksille esitetään luovuttajien ja saajien henkilötiedot
 • Ajantasa- ja muutostietotuotteet
  • Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot (Simple)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot
 • Alkulataustuotteet (minimissään tälle tuotteelle)
  • Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot

Tuotteiden tietosisältö (UML-kaaviot)

Jokaisella tuotteella on yksi pääkaavio ja lisäksi laajoilla tuotteilla on alikaavioita.  UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi suoraviivaisesti päätellä GeoJSON -vastauksen rakenteellista muotoa.