Hyppää pääsisältöön

Tietojen käyttölupa

Maanmittauslaitoksen ylläpitämien huoneistotietojen, kiinteistötietojen ja kiinteistöjen kauppahintojen luovuttamista säädellään erityislainsäädännöillä. Laeissa säädetään, miten tietoja kerätään ja luovutetaan eri toimijoiden käyttöön.

Jos edustat organisaatiota tai olet esimerkiksi kaupanvahvistaja ja tarvitset huoneisto- tai kiinteistötietoja tiettyyn tarkoitukseen jatkuvasti, voit saada luvan tietojen käyttöön. Lupa voidaan myöntää hakemuksen perusteella, jos täytät myöntämisen ehdot.

Mitä käyttölupa tarkoittaa?

Käyttölupaa pitää hakea:

 • perustele hakemuksesi ja kerro tietojen käyttötarkoitus, jonka tulee olla laissa mainittu.
 • Maanmittauslaitos päättää hakemuksen perusteella, voidaanko lupa myöntää
 • Saat käyttää tietoja vain luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen. Muista siksi luetella hakemuksessasi kaikki käyttötarkoitukset
 • Jos tietojen käyttötarkoitus muuttuu tai niitä tulee lisää, sinun on haettava uutta lupaa

Saat käyttöluvan tiettyyn tuotekokonaisuuteen:

 • tuotekokonaisuudet eroavat toisistaan sen perusteella, kuinka laajasti ne sisältävät henkilötietoja 
 • henkilötietoja luovutetaan käyttöösi vain siinä laajuudessa kuin käyttötarkoituksessasi tarvitaan
 • Jos tarvitset myöhemmin tuotekokonaisuuden, joka sisältää laajemmat henkilötiedot, sinun on haettava uutta lupaa

Käyttöluvan voi saada organisaatio tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on y-tunnus:

 • organisaation edustajat voivat käyttää tietoja, kun he hoitavat käyttöluvan mukaista työtehtävää
 • konsernin sisällä jokainen oma yhtiö (jolla on oma y-tunnus) tarvitsee erillisen luvan

Kun lupa on myönnetty, voit saada tietoja joko Maanmittauslaitoksen tai jälleenmyyjän tarjoaman palvelun kautta.

Muistilista luvanvaraisten tietojen käyttäjälle

Huolehdi, että tiedät organisaatiosi käyttöluvan ehdot

 • käytä tietoja vain luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen
 • jos tietojen käyttötarkoitus muuttuu, päivitä lupa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen
 • jos olet luvan saaneen organisaation yhteyshenkilö, huolehdi että kaikki organisaatiosi käyttäjät tietävät käyttöluvan ehdot ja sen, mitä käyttöluvan perusteella saa tehdä

Älä käytä tietoja suoramarkkinointiin

 • lain mukaan kiinteistö- ja huoneistotietojen käyttö suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimusta varten on kielletty
 • tietoja ei voi käyttää edes metsänhoito- tai muiden palveluiden tarjoamiseen tai sähköliittymän markkinointiin

Älä luovuta tietoja kolmansille osapuolille

 • ellei tämä ole välttämätöntä luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen liittyen, esim. kauppakirjan liitteeksi.
 • ellei kyseessä ole sopimussuhteinen alihankkijasi, joka toimii lukuusi. Pidä huolta, että alihankkija tietää tietojen käytön ehdot eikä hyödynnä tietoja muuhun kuin lukuusi tehtävää työtä varten. 

Älä tallenna tietoja

 • ellei se ole välttämätöntä luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen liittyen, esim. lakisääteinen arkistointivelvollisuus
 • jos tallennat tietoja, tiedoista muodostuu henkilörekisteri. Tässä tapauksessa huolehdi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteistasi, esimerkiksi tietosuojaselosteen laatimisesta.

Käytä tietoja vain työtehtäviesi hoitamiseen

 • jos tarvitset tietoja henkilökohtaiseen tarkoitukseen, kuten asunnon ostoon, käytä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelua tai ota yhteyttä Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun

Huolehdi tietosuojasta ja tietoturvasta

 • rekisteröityjen luottamus tietojen käsittelyyn on olennainen ehto tietojen sujuvalle hyödyntämiselle. Jokainen tietojen käyttäjä voi vaikuttaa tähän huolehtimalla siitä, että tietoja käsitellään oikein ja että tietoja ei näytetä tai jaeta ulkopuoliselle.

Käytä henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä

 • käsittele henkilötunnusta vain silloin, kun se on välttämätöntä. Kaikkien tuotekokonaisuuksien tuotteista on saatavilla yksityishenkilöiden syntymäajan sisältävät versiot, jotka ovat usein riittäviä käyttötarkoitukseen. 

Käyttöluvan ehdot    

Käyttölupiin liittyvä lainsäädäntö