Hyppää pääsisältöön

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot, joita ovat:

 • perustietoja, kuten kiinteistötunnus, nimi, pinta-ala ja arkistoviite
 • muodostumistiedot
 • erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet
 • kaavat ja rakennuskiellot
 • osuudet yhteisiin alueisiin
 • rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset
 • tietoja rekisteriyksikköä koskeneista kiinteistötoimituksista ja viranomaispäätöksistä.

Kiinteistörekisteriä ylläpitävät Maanmittauslaitos ja monet kunnat (lista kiinteistörekisteriä pitävistä kunnista). Tiedot syntyvät ja muuttuvat maanmittaustoimitusten ja viranomaispäätösten kautta. Rekisterin tiedot päivitetään joka yö.

Kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan tietosisällöstä säädetään kiinteistörekisterilain (392/1985) ja kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) ajantasaisissa versioissa.

Kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt yksilöidään neliosaisella kiinteistötunnuksella.

Rekisterin laatu

Eri aikoina on ollut erilaisia säädöksiä kiinteistörekisteriin ja sen edeltäjään maarekisteriin vietävistä tiedoista. Säädösten lisäksi maarekisterin pidosta on aikaisempien organisaatioiden aikana annettu erilaisia ohjeita ja omaksuttu erilaisia käytäntöjä maan eri osissa.

Kiinteistörekisterin pitkä historia vaikuttaa siihen, että rekisterissä on puutteita ja epätasaisuuksia. Esimerkiksi pinta-alatiedot voivat olla epätarkkoja ja rasitemerkinnöissä on puutteita. Puutteita voidaan kuitenkin selvittää etsimällä tietoja toimitusten asiakirjoista.

Maanmittauslaitos ja kiinteistörekisteriä pitävät kunnat parantavat jatkuvasti tietojen laatua. Nykyisin esimerkiksi muutetaan vanhoja rasitemerkintöjä sijainnillisiksi käyttöoikeusyksiköiksi.

Kiinteistörekisterin otteet ja tulosteet

Kiinteistörekisterin tietoja saat erilaisina otteina ja tulosteina:

 • kiinteistörekisteriote rekisteriyksiköstä
 • kiinteistörekisteriote määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta
 • kiinteistörekisterin karttaote
 • ote Kiinteistötietojärjestelmästä, käyttöoikeusyksikkö (esim. yksityistie).

Osta otteita ja tulosteita

Ammattimaiseen käyttöön otteita ja tulosteita saa myös Kiinteistötietopalvelun ja tulostepalvelun kautta.

Seuraavat otteet saat ainoastaan tulostepalvelusta tai Kiinteistötietopalvelusta:

 • muodostumisketju taaksepäin
 • muodostumisketju eteenpäin
 • muodostajarekisteriyksiköt
 • voimassa olevat muodostuneet yksiköt
 • muodostajaselvitys.

Asiointipalvelu henkilöasiakkaille

Tarkista kiinteistösi tiedot, rekisteröi omistusoikeutesi, hae maanmittaustoimitusta tai osta kiinteistöihin liittyviä otteita ja todistuksia. Palvelu on käytettävissä päivittäin klo 01.00 - 23.00.

Lue lisää