Osta otteita ja todistuksia

Maanmittauslaitoksesta voi ostaa kiinteistötietoja sisältäviä otteita ja todistuksia sekä huoneistotietojärjestelmän tulosteita.

Asiointipalvelusta

Nopein ja edullisin tapa on ostaa otteet ja todistukset asiointipalvelusta. Otteet toimitetaan sähköpostiisi pdf-tiedostoina. Asiointipalvelu on toistaiseksi vain henkilöasiakkaille.

Tilauslomakkeella

Voit ostaa otteita ja todistuksia myös tilaamalla ne lomakkeella. Ilmoita tilauksen yhteydessä, haluatko otteet pdf-tiedostona sähköpostiisi vai paperisena postitse. Selvitä kiinteistötunnus ennen tilauksen tekoa.

Myytävät otteet, todistukset ja tulosteet

Valitse tarvitsemasi ote näistä vaihtoehdoista.

Lainhuutotodistus

Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta. Lainhuutotodistuksen voi tilata kiinteistöstä tai määräalasta.

Rasitustodistus

Rasitustodistuksesta ilmenevät rekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot.

Rasitustodistuksella näkyy tieto mahdollisista panttikirjoista, vuokraoikeuksista, hallinta-, eläke- tai käyttöoikeuksista, hallinnanjakosopimuksista tai ulosmittausmerkinnöistä.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Lisäksi otteella on tietoa muun muassa kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin.

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistön alueet näkyvät korostettuna karttaotteessa. Jos kiinteistöön kuuluu enemmän kuin yksi palsta, ensimmäisellä sivulla näkyvät kaikki palstat yhdellä kertaa. Tämän jälkeen jokainen palsta näytetään omalla sivullaan.

Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistus kertoo kiinteistön vuokraajan. Otteen tilaamista varten tarvitaan laitostunnus, joka löytyy vuokranantajan lähettämästä maanvuokralaskusta.

Käyttöoikeusyksikköote

Käyttöoikeusyksikköote kertoo perustetuista tieoikeuksista ja muista rasitteista. Siitä selviää esim. yksityistien tiekunnan nimi, tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli ilmoitettu) sekä luettelo kiinteistöistä, joiden alueella tie kulkee. Otetta ei ole saatavilla asiointipalvelusta, tilaa ote asiakaspalvelusta.

Ote kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Voit tilata kiinteistöjen kauppahintarekisteristä yksittäisen kiinteistön kaupan hintatiedot. Otteessa ei näy ostajan tai myyjän tietoja. Otetta ei ole saatavilla asiointipalvelusta, tilaa ote asiakaspalvelusta.

Osakehuoneistotuloste (Huoneistotietojärjestelmä)

Osakehuoneistotulosteella esitetään perustiedot yhtiöstä ja huoneistoista sekä tiedot huoneiston omistajista, panttauksista ja rajoituksista. Osakehuoneistotulosteen luovuttaminen edellyttää aina hyväksytyn käyttötarkoituksen. Tulostetta ei ole saatavilla asiointipalvelusta, tilaa tuloste asiakaspalvelusta.

Osakeluettelo (Huoneistotietojärjestelmä)

Osakeluettelo on pääasiassa yhtiön ja osakkaiden käyttöön tarkoitettu tuloste koko taloyhtiön huoneistoista ja niiden omistajista. Yhtiötä ja osakehuoneistoa koskevat tiedot sekä omistajan nimi ovat julkisia tietoja. Tulostetta ei ole saatavilla asiointipalvelusta, tilaa tuloste asiakaspalvelusta.

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattuna

Asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattu Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote 18,00 ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 18,00 ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote 18,00 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00 ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä 18,00 ei arvonlisäveroa
Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta luovutettu edellä mainittu kiinteistötietojärjestelmän luettelo, ote tai todistus 14,00 ei arvonlisäveroa

Kiinteistötietojärjestelmän otteet, todistukset ja haut sähköisestä asiointipalvelusta

Sähköinen asiointipalvelu (vaatii kirjautumisen) Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Lainhuutotodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Rasitustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Kiinteistörekisterin ote 14,00 ei arvonlisäveroa
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 14,00 ei arvonlisäveroa
Rekisteriyksikön karttaote 14,00 ei arvonlisäveroa
Vuokraoikeustodistus 14,00 ei arvonlisäveroa
Määräalan kiinteistörekisteriote 14,00 ei arvonlisäveroa
Ote käyttöoikeusyksiköstä 14,00 ei arvonlisäveroa
Asiakirjan tai toimituskartan haku 5,70 ei arvonlisäveroa

Näiden otteiden hinnat koskevat kesällä 2017 käyttöön otettua sähköistä asiointipalvelua ja sen kautta luovutettavia edellä mainittuja kiinteistötietojärjestelmän luetteloa, otetta tai todistusta. Asiakaspalvelusta saatavan tai verkkosivujen tilauslomakkeen kautta tilatun luettelon, otteen tai todistuksen hinta on 18 euroa.

Huoneistotietojärjestelmän tulosteet asiakaspalvelusta tai verkkolomakkeella tilattuna

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Osakeluettelo 18,00 Ei arvonlisäveroa
Osakeluettelo, suppea 18,00 Ei arvonlisäveroa
Osakehuoneistotuloste 18,00 Ei arvonlisäveroa
Osakehuoneistotuloste, suppea 18,00 Ei arvonlisäveroa

 

 

 

 

Huoneistotietojärjestelmän tulosteet sähköisestä asiointipalvelusta tilattuna

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Osakeluettelo (sähköinen asiointipalvelu) 14,00 Ei arvonlisäveroa
Osakeluettelo (sähköinen asiointipalvelu), suppea 14,00 Ei arvonlisäveroa
Osakehuoneistotuloste (sähköinen asiointipalvelu) 14,00 Ei arvonlisäveroa
Osakehuoneistotuloste (sähköinen asiointipalvelu), suppea 14,00 Ei arvonlisäveroa