Hoppa till huvudinnehåll

Register över enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata markägare och övriga vägdelägare. I registret över enskilda vägar antecknas enskilda vägar med väglag. Av registret framgår bland annat väglagets namn, vägens beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om dessa är kända), samt de fastigheter på vilkas områden vägen löper.

Enskilda vägar har antecknats som nyttjanderättsenheter i registret. Detta betyder att vägarnas läge kan visas på fastighetsregisterkartan.

Sysslomannen eller styrelsen har som uppgift att meddela kontaktuppgifterna så att de kan antecknas i registret över enskilda vägar.

Meddela väglagets kontaktuppgifter

Så här får du tillgång till uppgifterna

Du kan få tillgång till uppgifter i registret över enskilda vägar genom att beställa ett registerutdrag över nyttjanderättsenhet. Du kan också köpa ett utdrag i e-tjänsten, om åtkomsträttigheten visas i uppgifterna om din fastighet.

Du kan få tillgång till uppgifter i registret över enskilda vägar för yrkesbruk via olika tjänster. För att kunna använda tjänsterna behövs ett tillstånd. Uppgifterna är avgiftsbelagda.