Hoppa till huvudinnehåll

Väglagets kontaktuppgifter

Med detta formulär kan du meddela väglagets kontaktuppgifter till Lantmäteriverket.

Du kan lämna kontaktuppgifter för fler väglag i en bifogad fil till adressen tiekunnat@maanmittauslaitos.fi. Du kan skicka en fil med kontaktuppgifterna även via tjänsten Turvaviesti (https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/). Kontrollera att meddelandet innehåller samma uppgifter som detta formulär.

Obs! Om kontaktpersonens uppgifter har meddelats redan tidigare och ingen uppgift har ändrats behöver kontaktuppgifterna inte meddelas på nytt.

Personuppgifter i fastighetsdatasystemet.

Meddela om väglagets kontaktuppgifter

Väglagets officiella namn, till exempel Backändens väglag.
Namn på den väg som väglaget förvaltar. Om flera vägar hör till väglaget räcker det med att du anger namnet på en väg som väglaget förvaltar.
Numret är i formen 000-VVVV-KXXXX, till exempel 000-2007-K1435.
Namnet och beteckningen på en fastighet som ligger vid vägen.
Datumet för väglagets möte där personvalet gjorts.
Kontaktperson

Namnet för sysslomannen eller bestyrelseordföranden.

Samtliga förnamn.
Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.

Voit ilmoittaa useamman tiekunnan yhteystiedot myös liitetiedostossa. Varmistathan, että ilmoitus sisältää samat tiedot kuin tämä lomake.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg jpeg.