Tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle alla olevan palvelun kautta.

On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja. Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, kun tien vaikutusalueella olevista maanmittaustoimituksista tiedotetaan.

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. Koko maassa näitä teitä on noin 50 000. Tiekuntien tiet palvelevat tavallisesti maa- ja metsätalouden, asutuksen ja loma-asuntojen kuljetustarpeita.

Yksityistierekisterissä olevien teiden sijainti selviää kiinteistörekisterikartasta. Kiinteistörekisteristä käy ilmi, minkä kiinteistöjen alueella yksityiset tiet kulkevat. Sen sijaan kiinteistö- ja yksityistierekisteristä ei pidetä yllä tietoa siitä, millä kiinteistöillä ja muilla tien käyttäjillä on oikeus käyttää tietä. Tieto tieosakkaista on tiekunnalta.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan virallinen nimi, esimerkiksi Mäkipään tiekunta.
Tiekunnan hallinnoiman tien nimi. Jos tiekuntaan kuuluu useita teitä, riittää, kun mainitset yhden tiekunnan hallinnoiman tien nimen.
Numero on muotoa 000-VVVV-KXXXX, esimerkiksi 000-2007-K1435.
Yhden tien varrella olevan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus.
Sen kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö valittu.
Yhteyshenkilö

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi.

Kaikki etunimet.
Ilmoittaja

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot.

Voit ilmoittaa useamman tiekunnan yhteystiedot myös liitetiedostossa. Varmistathan, että ilmoitus sisältää samat tiedot kuin tämä lomake.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf.