Tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle alla olevan palvelun kautta.

On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja. Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, kun tien vaikutusalueella olevista maanmittaustoimituksista tiedotetaan.

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. Koko maassa näitä teitä on noin 50 000. Tiekuntien tiet palvelevat tavallisesti maa- ja metsätalouden, asutuksen ja loma-asuntojen kuljetustarpeita.

Yksityistierekisterissä olevien teiden sijainti selviää kiinteistörekisterikartasta. Kiinteistörekisteristä käy ilmi, minkä kiinteistöjen alueella yksityiset tiet kulkevat. Sen sijaan kiinteistö- ja yksityistierekisteristä ei pidetä yllä tietoa siitä, millä kiinteistöillä ja muilla tien käyttäjillä on oikeus käyttää tietä. Tieto tieosakkaista on tiekunnalta.

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot

Yhden tien varrella olevan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus.
Yhteyshenkilö
Toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi (kaikki etunimet)
Ilmoittaja

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot.